fbpx

Od čega sve možemo da osiguramo našu kuću? Osiguranje kuće – sve što treba da znate

Saznajte šta podrazumeva pojam osiguranje kuće, na koju se vrednost osigurava imovina, šta utiče na formiranje cene osiguranja, kao i kako se osiguranjem zaštititi od banaka i nadoknaditi štetu načinjenu poplavom.

Značaj osiguranja imovine kod nas je još uvek u nedovoljnoj ekspanziji, ona manjina koja je svesna prednosti osiguranja svoga stana, kuće, videndice…je u velikoj prednosti. U ovome tekstu želimo da skrenemo pažnju na značaj ove vrste zaštite imovine – osiguranja kuće.

Pojam osiguranje kuće

U Srbiji je 2004. godine ozvaničena podela na životna i neživotna osiguranja. Osiguranje kuće odnosno imovine spada u neživotna osiguranja. Osiguranje imovine u užem smislu obuhvata osiguranje stvari odnosno svih pokretnih i nepokretnih predmeta, životinja, useva.

Imovinska osiguranja ugovaraju se kada postoji interes osiguranika da zaštiti svoju imovinu od potencijalnih i predstojećih opasnosti. Opasnosti o kojima govorimo su požari, poplave, oluje, zemljotresi, klizišta, krađe itd.

U Srbiji je poslednjih godina povećan rizik od poplava i pojave klizišta, što znači da je osiguranje kuće i više nego poželjno.

Najćešća dva načina osiguranja imovine su osiguranje na sumu osiguranja i osiguranje na „prvi rizik“.

U Srbiji sve veće i ugledne osiguravajuće kuće pružaju uslugu osiguranja imovine i  osiguranja kuće. Pod kućom se podrazumeva porodični životni prostor – građevinski objekat (kuća, stan, vikendica) i nepokretnosti bez kojih je savremeno domaćinstvo nezamislivo.

Pre sklapanja bilo kakvog ugovora sa osiguravajućom kućom, poželjno je detaljno saznati šta koja osiguravajuća kuća nudi i pod kojim uslovima.

Na zaključenje ugovora kod osiguranja kuće utiče dosta faktora – broj članova domaćinstva, platežna moć ukućana, vrednost imovine, obrazovanje ukućana i svest o važnosti osiguranja. Što je vrednost imovine veća, kao i kućni budžet jednog domaćinstva, to je potreba za osiguranjem veća, a možemo slobodno reći i obavezna jer niko ne želi da stečeno bogatstvo zgubi u bespovrat.

Osiguranje kuće može da pokrije i troškove materijalne štete, nenamerno nanete trećem licu.

Osiguranje imovine na sumu osiguranja

Suma osiguranja je gornja granica obaveze osiguravača – limit pokrića.

Kod osiguranja imovine na sumu osiguranja, novčana naknada materijalne štete zavisi od odnosa sume osiguranja i vrednosti osiguranog.

Ukoliko je vrednost osiguranog u ravni sa sumom osiguranja, nadoknadiće se identičan iznos koji odgovara iznosu materijalne štete.

Ukoliko je suma osiguranja niža od vrednosti osiguranog, primenjuje se pravilo proporcije tj. nadoknađuje se deo štete koji odgovara srazmeri između sume osiguranja i vrednosti osiguranog. Preračunavanjem nastaje novčana razlika koju mora da nadoknadi osiguranik kako bi pokrio troškove štete i ona se stručno zove franšiza.

Visina sume osiguranja se određuje na osnovu vrednosti imovine. Poželjno je uraditi što precizniju procenu vrednosti objekta koji želite da osigurate, kako bi mogli da nadoknadite troškove štete.

Na koju se vrednost osigurava imovina

Razlikuju se tri metode prilikom utvrđivanja vrednosti imovine:

  • Nabavna vrednost minus amortizacija
  • Tržišna vrednost
  • Sporazumno utvrđena vrednost

Kada od nabavne vrednosti imovine umanjite amortizaciju, dobijete stvarnu vrednost imovine. Amortizacija je umanjenje nastalo zbog istrošenosti i zastarelosti imovine.

Cena osiguranja kod osiguranja kuće

Premija (bruto premija) ili cena osiguranja je ukupan iznos koji osiguranik treba da plati osiguravajućoj kući nakon zaključenja polise.

Na visinu premije kod osiguranja kuće i imovine utiče učestalost nastupa štetnog događaja, jačina i veličina štete, visina osigurane sume, dužina trajanja osiguranja i kamatna stopa sa kojom se plasiraju sredstva osiguravajućeg fonda.

Premija se sastoji od:

  • Funkcionalne premije
  • Režijskog dodatka

Funkcionalna premija se sastoji od tehničke premije i dodatka za prevenciju. Tehnička premija služi za naknadu štete i isplatu ugovorene sume.

Režijski dodatak služi za pokriće troškova poslovanja osiguravajuće kompanije.

Stambeni krediti i osiguranje

Banka od građana koji traže stambeni i hipotekarni kredit često kao uslov za dobijanje istog traži osiguranje na određenu imovinu odnosno nekretninu.

Osiguranje koje se vezuje za kredit štiti banku, ali štiti i klijenta u trenutku kada nije u mogućnosti da plaća redovno rate na ime kredita.

Suština osiguranja prilikom kreditiranja je vrlo jasna – ukoliko Vam se nešto desi i niste više u mogućnosti da plaćate kredit, kredit isplaćuje osiguravajuća kuća a ne Vi. Uzrok u tom slučaju mora biti opravdan (gubitak posla, smrtni slučaj, teška bolest itd.) i potkrepljen dokumentacijom.

U slučaju materijalne štete, ako se kredit redovno plaća, banka daje saglanost da se naknada isplati osiguraniku. Međutim, ukoliko se rate kredita ne izmiruju na vreme, banka ima pravo da traži da se iz naknadne sume plate prvo zaostale rate.

Kako građani Srbije imaju mnogo problema sa bankama i isplatom kredita, poželjno je osigurati se. Država Vas sigurno neće zaštititi što se vidi na primeru dužnika u švajcarskim francima.

Osiguranje kuće od poplave i klizišta

Prirodne nepogode su nepredvidive i nanose štetu koju građani Srbije ne mogu da nadoknade. Kako Država ne izlazi u susret oštećenim građanima, oni su osuđeni da se sami snađu.

Da ne biste bili prepušteni na milost i nemilost rođacima, prijateljima i državnom vrhu, osigurajte se na vreme ukoliko spadate u rizičnu grupu.

Ukoliko imate problem sa klizištem ili sumnjate da će Vašoj kući naneti štetu neplanirana bujica, raspitajte se koja osiguravajuća kuća (npr. Delta Generali, Dunav, Wiener, Uniqa itd.) nudi paket osiguranja kuće od poplava i obavezno se osigurajte. Pet evra mesečno Vas deli od totalnog gubitka i apsolutne štete.

Saznajte šta podrazumeva pojam osiguranje kuće, na koju se vrednost osigurava imovina, šta utiče na formiranje cene osiguranja, kao i kako se osiguranjem zaštititi od banaka i nadoknaditi štetu načinjenu poplavom.

Ukoliko želite da osigurate svoju imovinu koja će život učiniti bezbrižnijim i opuštenijim, kontaktiajte TopOsiguranje.rs ili nas pozovite na 011 770 4988  ; 060 5813 979.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *