fbpx

Šta videti u Izraelu: Top 11 znamenitosti i sve o putovanju

Šta videti u Izraelu i koje su znamenitosti? Gde se nalazi Izrael, kakva je klima, a kakvo je stanovništvo? Da li je potrebna viza za Izrael, koji novac se koristi tamo i kakva je bezbednost u toj državi? Kakav je prevoz tamo, a kakve su cene?

Izrael je zemlja duhovne tradicije, prirodnih lepota, neobične kulture u kojoj su se prema legendama dešavala mnoga čuda.

Putovanje u Izrael ili kako ga još zovu Sveta zemlja, omogući će Vam da uživate u prelepim pustinjskim predelima, grebenima Crvenog mora, slanoj vodi Mrtvog mora, zelenim oazama, da budete svedoci priča njegovih stanovnika o čudima koja su se odigrala u toj zemlji koja će u svakome probuditi mistična osećanja.

Gde se nalazi Izrael?

Izrael je država koja se nalazi na istočnoj obali Sredozemnog mora na Bliskom istoku. Države sa kojima se Izrael graniči su: Jordan, Sirija, Egipat, Liban,

Zanimljivo je to da dve trećine površine Izraela zapravo predstavlja pustinja Negev. A mrtvo more je najniža tačka na zemlji jer se nalazi na 408 metara ispod visine mora.

Izrael klima

Temperatura u Izraelu je često promenjljiva a naročito u zimskom periodu. U planinskim krajevima su zastupljeni jaki vetrovi, niske temperature i često ima snežnih padavina.

Snežne padavine se mogu videti i u Jerusalimu, međutim, u primorskim gradovima, poput Tel Aviva i Haife. Zastupljena je mediteranska klima koju čine duga topla leta kratke i hladne kišovite zime.

Klima koja je zastupljena u severu pustinje Negev i u okolini grada Biršebe jeste semiaridna klima (polusuva klima). Nju karakterišu vrela leta i hladne zime kada ima manje padavina nego na Mediteranu.

Na jugu pustinje Negev kao i u regionu oko Arave vlada pustinjska klima sa veoma toplim, suvim letima dok su zime prohladne.

Zbog velikog broja sunčanih dana u Izraelu ljudi koriste sunčevu energiju kao jedan od načina uštede tradicionalnih izvora energije. Zapravo, u svakoj kući se voda zagreva uz pomoć slolarnih ploča.

Može se reći da u Izraelu od maja do septembra skoro da i nema kiše.

Ambasada Izraela u Beogradu

Izrael ima svoju ambasadu u Beogradu koja je smeštena u Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića broj 47.

Telefon za kontakt ambasade Izraela u Beogradu je: 011/36-43-500,  fax: 011/36-70-304.

Konzularno odeljenje radi svakog radnog dana od 10h do 13h.

Inače, širom sveta postoje konzularna odeljenja izraelskih misija koja pored ostalih zadataka vrše pružanje konzularnih usluga državljanima Izraela u inostranstvu kao i stranim državljanima i to u skladu sa relevantnim zakonima.

Prilikom pružanja usluge podnosiocu zahteva, izraelski službenik koji radi bilo u Direkciji za konzularne poslove ministarstva inostranih poslova u Izraelu bilo u konzularnom odeljenju negde u inostranstvu, uvek će voditi računa o tome da usluga koja se pruža bude u skladu sa izraelskim zakonima kao i u skladu sa zakonima države domaćina.

Da li je potrebna viza za Izrael?

Kako je između Srbije i Izraela zaključen sporazum o ukidanju viznog režima te Vam za putovanje u Izrael ukoliko tamo ostajete do 90 dana neće biti potrebna viza.

Za one koji su nosioci putnog lista u tranzitu kroz Izrael biće im potrebna viza

Ukoliko planirate putovanje u Izrael, biće Vam od koristi informacija da pogranični organi Izraela ne unose štambilj u pasoš pri ulasku u zemlju, već izdaju karton o boravku koji treba da čuvate dok boravite u Izraelu i da ga pokažete prilikom izlaska iz Izraela.

Takođe je od značaja informacija za one koji se odluče na putovanje u Izrael da, pogranični organi Izraela iz razloga specifične bezbednosne situacije, veoma često detaljno ispituju putnike o razlozima zbog kojih će boraviti u Izraelu i detaljno pregledaju prtljag.

Prema propisima države Izrael, svi strani državljani koji su poreklom iz Palestine, pa prema tome i državljani Srbije koji su poreklom iz Palestine, moraju da prođu posebnu proceduru odobravanja prolaska kroz teritoriju Izraela.

Izrael valuta

Nacionalna valuta u Izraelu jeste novi izraelski šekel. Kada krenete na putovanje u Izrael treba da znate da tamo u menjačnicama možete menjati novac po relativno ujednačenom kursu s obzirom da se ista menja na dnevnom nivou.

Korisna informacija će Vam biti i ta, da se dinar tamo ne može menjati za šekel, te je preporuka da se koristi američki dolar ili evro.

U Izraelu se mogu koristiti kreditne kartice kao sredstvo kojim ćete plaćati i to sve kreditne kartice koje su poznate: American Express, Dina, Diners, Visa, Master.

Izrael stanovništvo

Većinsko stanovništvo u Izraelu je jevrejsko.

U Izraelu ima dosta i nejevrejskih manjina uglavnom hrišćana, zatim, stanovništvo ove zemlje čine i Druzi (mala monoteistička verska zajednica) kao i muslimani Arapi.

Religja u Izraelu

Svi Jevreji Izrael smatraju svojim duhovnim domom i nazivaju ga Sveta zemlja ili još Obećana zemlja. Izrael u životu Jevreja zauzima posebni kutak kada je njihova vera u pitanju. Imajući u vidu pre svega Drugi jevrejski hram, odnosno njegove ostatke.

Kada se kaže Drugi jevrejski hram, misli se na hram koji se nalazio u Jerusalimu i koji je bio glavno mesto gde su se vršili jevrejski žrtveni obredi i glavno sedište jevrejske vere.

Drugi jevrejski hram je bio izgrađen na mestu gde je bio Prvi hram nazivan još kao Solomonov hram. Taj hram je bio uništen u vavilonskom osvajanju grada Jerusalima.

Hram je kasnije obnovio i proširio judejski vladar Herod Veliki te je i nazvan po njemu Herodov hram. I njega je posle uništila Titova rimska vojska prilikom opsedanja Jerusalima tada glavnog ustaničkog uporišta.

Religije koje su najviše rasprostranjene u Izraelu jesu: judaizam, islam i hrišćanstvo.

Inače, Izrael je zemlja u kojoj je i nastalo hrišćanstvo. Na njegovoj teritoriji se nalaze mnoga mesta koja su od izuzetnog značaja za hrišćanstvo, judaizam i islam.

Uticaj islama u Izraelu potiče iz Palestine kao susedne države u kojoj je stanoviništvo pretežno islamske vere.

Koji se jezik govori u Izraelu?

U vreme kada je Isus Hristos živeo na prostoru današnjeg Izraela govorio se aramejski jezik koji je bio najrasprostranjeniji semitski jezik tokom novoasirskog carstva.

U izraelu se danas govori hebrejskim jezikom koji je semitski jezik iz afro azijske  grupe jezika.

Koren današnjeg hebrejskog jezika potiče od klasičnog hebrejskog jezika koji se koristio kada se pisao Stari zavet još pre više od 3300 godina.

Kako se jevrejsko stanovništvo pod rimskom okupacijom Judeje počelo smanjivati to je postepeno pa i potpuno hebrejski jezika kao govorni jezik isčezao 200. godine nove ere.

Međutim, hebrejski jezik je ostao da se upotrebljava u pisanom obliku kroz vekove tako što su njime napisani ne samo verski već i mnogi svetovni tekstovi npr. pisma, ugovori, naučni i filozofski spisi itd.

Hebrejski jezik ponovo se vraća kao govorni jezik krajem 19. i početkom 20. veka. Moderni hebrejski jezik postaje 1921. godine službeni jezik u britanskom mandatu Palestine a posle toga postaje i zvanični jezik u državi Izrael.

Koji je glavni grad Izraela?

Dok se budete spremali za putovanje u Izrael i razmišljali o tome šta videti u Izraelu, neizostavno imajte na umu i to da posetite glavni grad Izraela, predivni Jerusalim koji i sam za sebe predstavlja jednu od znamenitosti Izraela.

Jerusalim je božanstveni drevni grad koji se nalazi na Bliskom istoku u Izraelu i njegov je glavni grad. Smešten je u brdima Judeje na 770 m nadmorske visine između Sredozemnog i Mrtvog mora.

Istorija grada Jerusalima doseže do četvrtog milenijuma pre nove ere, tako da je ovo jedan od najstarijih gradova u svetu.

Značajno je napomenuti da, palestinska Narodna Samouprava smatra da je istočni deo Jerusalima palestinski glavni grad i pored toga što to Izrael ne priznaje.

S tim u vezi je poznato, da je status Jerusalima jedna od glavnih tema kada je u pitanju rešavanje konflikta na Bliskom istoku.

Bezbednost u Izraelu

Bezbednost u Izraelu se naročito pogoršala posle 7. 12.2017. godine a  sve u vezi sa situacijom povodom pitanja statusa Jerusalima.

Preporučuje se povećan oprez onima koji planiraju putovanje u Izrael i za one koji borave tamo, pre svega se preporučuje da se klone mesta na kojima se organizuju demonstracije i protesti.

Preporuka je svima koji odu u Izrael da poštuju savete turističkih vodiča, da prate ono što se daje preko sredstava javnog informisanje kao i da se ponašaju prema uputstvima lokalnih organa u Izraelu.

Državljani Srbije savete i pomoć dok borave u Izraelu mogu zatražiti u Ambasadi Republike Srbije koja se nalazi u Tel Avivu na adresi: Bodenheimer 10, kao i na broj telefona +972 3 6045535 i na broj faksa: +972 3 6049456.

Izrael i Palestina – sukob neprestani

Ove dve države su skoro u stalnom sukobu a osnov za to je borba za teritoriju koju oba naroda i jevrejski i arapski smatraju za svoju nacionalnu teritoriju.

Područje današnjeg Izraela Jevreji su nastanjivali još u vreme antike, međutim, vremenom su zbog stalnih ratova i osvajanja bili prisiljeni da se isele iz njega.

Kada su Rimljani došli na ovaj prostor nazvali su ga Palestinom. U to vreme je jedan deo jevrejskog stanovništva prihvatilo hrišćanstvo dok se drugi deo iselio. Mnogo kasnije Palestinu naseljavaju Arapi koji su do druge polovine 20. veka činili veći deo stanovništva.

Ovakva zapetljana situacije između Izraela i Palestine datira još od 1948. godine pri čemu su muslimanske države bile a i sada su na strani Palestine dok je veći deo država sa zapada bio a i sada je na strani Izraela.

Stvari inače stoje ovako, Izrael je pluralistička, liberalna demokratija i jedina je takva država na Bliskom istoku.

Arapi koji čine 20% izraelskog stanovništva uživaju sva prava kao i Jevreji. Zapravo, Arapi u Izraelu imaju građanska prava i lične slobode koje ne postoje u celom arapskom svetu.

Dakle, Arapi koji žive u Izraelu su najslobodniji arapi, oni mogu da imaju svoju imovinu i da vode svoje poslove bezi ikakvog ograničenja, mogu da budu birani u parlament, mogu da glasaju.

Da li se bilo gde u arapskom svetu ženi dozvoljava da se slobodno u kupaćem kostimu prošeta ispred brojnih gledalaca i žirija a da je pri tome i fotografi slikaju? Naravno da u arapskom svetu to nije nigde dozvoljeno.

Za razliku od Arapa koji žive u Izraelu Arapi koji žive van teritorije Izraela izloženi su stalnim maltretiranjima i represijama.

Zapravo, Palestinci koji žive u pojasu Gaze i Zapadne obale nisu ni pod kakvom upravom Izraela već su pod upravom Hamasa njihovog političkog predstavnika.

Hamas svoj narod regrutuje i šalje u samoubilačke bombaške misije na teritoriju Izraela kako bi ubijali građane Izraela. Iz tog razloga Arapi koji žive van Izraela prilikom ulaska u tu zemlju podvrgnuti su kontrolama i proverama.

U osnovi sukoba između Izraela i Palestine nije to da je Izrael nespreman na ustupke, već je to palestinski, odnosno mulsimanski antisemitizam podstican islamom.

U odnosu Izraela i Palestine nije po sredi stvaranje palestinske države već je po sredi uništenje jevrejske države.

Od kada postoji Palestina pored Izraela?

Suština je u tome da nije došlo do okupacije države Palestine koja je navodno započela 1948. godine, osnivanjem države Izrael, kako to neki mediji ponavljaju, jer tada nije ni postojala država Palestina, kao što nije postojao tada ni Liban ni Jordan ni Sirija i Irak.

Kroz vekove Bliski istok je bio jedan deo Otomanske carevine dok se arapski svet na tom prostoru pojavljuje tek od polovine 7. veka.

Prostor poznat pod nazivom Palestinski mandat, nastao je 1922. godine na ruševinama turske carevine i bio je pod kontolom Velike Britanije.

Britanija je obećala da će od Palestinskog mandata da napravi jevrejsku državu. Međutim, Vinston Čerčil je 1922. godine 80% Palestinskog mandata dao Arapima i to je danas država Jordan u kojoj je većinsko stanovništvo arapsko.

Zaključak se iz ovoga može izvesti da Palestinci već imaju svoju državu, a to je Jordan.

Evo kojih 10 znamenitosti posetiti u Izraelu:

1. Mrtvo more

Putovanje u Izrael je svojevrsno putovanje u čuda prirode, a odgovor na pitanje šta videti u Izraelu svakako će biti Mrtvo more, kao jedno od čuda prirode koje se nalazi u ovoj prekrasnoj zemlji.

Mrtvo more se može svakako ubrojiti u jedno od mnogih znamenitosti Izraela i u jenu od najvećih prirodnih atrakcija Izraela.

Ovo more je najniža tačka na zemlji a ujedno je i najslanije more na svetu. U mrtvom moru se ne može plivati niti potonuti ali se tu mogu videti lepi pejzaži i iskusiti prirodni terapeutski i zdravstveni efekti što se tiče tela i duha.

2. Muzej Svitaka sa Mrtvog mora (Shrine of the Book)

Otkriće pored Mrtvog mora desilo se u proleće 1947. godine, kada je jedan beduinski pastir na području Kumran, tražeći kozu koja se izgubila naišao na pećinu i u njoj pronašao ćupove stare dve hiljade godina u kojima su se nalazila kožna pisma obavijena platnom.

Tekstovi sa svitaka pronađenih u pećinama u okolini Kumrana su od izuzetnog religijskog i istorijskog značaja jer predstavljaju jedine poznate kopije biblijskih dokumenata koje su „preživele“ a koje su nastale oko 100. p.n.e.

Ovi tekstovi su napisani na aremejskom, hebrejskom i grčkom jeziku i uglavnom su pisani na pergamentu mada su neki pisani i na papirusu.

Šta videti u Izraelu i koje sve znamenitosti Izraela treba posetiti, nametaće se kao pitanje svakome ko poseti ovu od Boga izabranu zemlju, a preporuka je da svakako posetite i Muzej Svitaka sa Mrtvog mora (Shrine of the Book) koji se nalazi u Jerusalimu.

U ovom muzeju se upravo čuvaju svici pronađeni u pećinama na području Kumrana.

Zanimljivo je to da je ovaj muzej izgrađen tako da liči na ogromni ćup upravo iz razloga što su svici sa Mrtvog mora i pronađeni u ćupovima koji su otkriveni u kumranskim pećinama.

3. Muzej umetnosti u Tel Avivu

Muzej umetnosti u Tel Avivu je jedna od znamenitosti Izraela koja se preporučuje za posetu svakome ko se odluči na putovanje u Izrael.

U ovom muzeju se čuvaju najbolje izraelske kolekcije slika koje su nastale uglavnom u 19. i 20. veku.

Takođe se u ovom muzeju mogu sresti impresivne kolekcije evropskih remek dela.

4. Grad Nazaret

U znamenitosti Izraela se svakako ubraja i Nazaret, grad u kojem je Isus Hristos proveo svoje detinjstvo. I kada budete pitali onoga ko je već posetio Izrael, šta videti u Izraelu neizostavno će vam dati odgovor da je to grad Nazaret.

Šezdesetih godina 20. veka kada su vršena arheološka iskopavanja pronađena je nazaretska naseobina sačinjena od više kuća čiji je jedan deo bio od zidanog kamena a drugi deo izdubljen u steni gde se nalazilo ognjište i prostorija za sitniju stoku.

Ostaci ove naseobine se danas nalazi u okviru franjevačkog samostana gde je prema legendi i Marijina kuća.

U tom franjevačkom manastiru se nalaze i ostaci judeo hrišćanske sinagoge s kraja 3. i početka 4. veka, zatim, ostaci vizantijske crkve iz 4-5 veka kao i ostaci velike krstaške crkve iz 12. veka.

Jevsevije Kesarijski (episkop rodne Kesarije u rimskoj provinciji Palestini i poznanik cara Konstantina) napisao je da Julijus Afrikanus spominje Nazaret kao “malo selo Judeje” u 3. veku.

U 6. veku je izgrađena crkva Ukazanja kod izvora koji je poznat pod nazivom “Marijino vrelo” u Nazaretu.

Nazaret je danas važno hrišćansko sveto mesto koje svakako treba posetiti kao jednu od znamenitosti Izraela.

5. Grad Avdat

Ono što posebno privlači pažnju turista koji posete Izrael je drevni grad Avdat i on bi svakako bio predlog koji bi se ubrojio u ono šta videti u Izraelu.

Ovaj grad su osnovali Nabatejci (savez arapskih nomadskih plemena severnozapadne Arabije) u 2. veku pre nove ere u pustinji Negev.

Grad Avdat je predstavljao mesto gde su se odmarali putnici i trgovci koji su putovali od Egipta ka Maloj Aziji.

Svoj procvat ovaj grad doživljava u vreme Vizantije iz kojeg i datiraju ruševine koje se mogu danas videti prilikom posete ovom drevnom gradu.

Pored ostataka kuća i crkava u ovom gradu možete videti i sistem za navodnjavanje kao i ostatke gradskih kupatila.

6. Grad Jerihon

Grad Jerihon je biblijski grad kojeg smatraju najstarijim gradom na svetu a nalazi se severno od Mrtvog mora.

Ovaj drevni grad osnovali su nomadski narodi pre oko deset hiljada godina na biblijskom Jelisejevom izvoru.

Grad Jerihon, koji se svakako ubraja u ono šta videti u Izraelu, je prvi grad u istoriji Jevreja koji je postao njihovo vlasništvo tako što ga je osvojio Jošua sa svojom vojskom.

Po sv. Luki grad Jerihon je posetio i Isus Hristos koji je prema jevanđeljima vratio vid slepima, te je u svrhu sećanja na te događaje ovenčan slavom stari javor koji se nalazi, odnosno raste u centru grada.

7. Grad Haifa

Danas je Haifa po veličini treći grad u Izraelu koji se nalazi u severnom delu Izraela na obali Sredozemnog mora.

Haifa je grad- luka u kojoj vlada mediteranska klima sa veoma toplim i suvim letima a hladnim zimama koje prate veliki broj padavina.

I pored toga što je Haifa u blizini granice sa Libanom, ona je grad u koji turisti vrlo rado dolaze, i svake godine se povećava broj posetilaca ovom prelepom gradu.

Kada budete razmišljali o tome šta videti u Izraelu, neka to između ostalog bude i ovaj mediteranski grad.

Nacionalni pomorski muzej je jedna od mnogih znamenitosti Izraela a nalazi se upravo u gradu Haifa i to na južnom ulazu u ovaj grad. Muzej je osnovao Arie Ben Eli godine 1953. i u njemu možete saznati dosta toga o dugoj pomorskoj tradiciji ovoga grada.

Razlog da posetite Haifu je i taj što se u njenoj okolini nalaze brojne druge atrakcije i znamenitosti Izraela kao na primer: Krstaški zamak Atlit, Ilijina pećina, Manastir Stella Maris i dr.

Haifa je letovalište poznato po prelepim plažama koje su veoma posećene turistima a dve najpoznatije su Dado i Bat Galim. Ove dve plaže imaju dosta restorana i kafića. Važno je napomenuti i to da ove dve plaže naročito privlače pažnju surfera.

Takođe se u poznate plaže Haife ubrajaju i: Zamir, HaShaqet i HaCArmel.

8. Crveno more

Crveno more je zapravo zaliv u okviru severnog dela indijskog okeana između Azije i Afrike. Na severnom delu ovog mora je Suecki kanal, poluostrvo Sinaj i Akbabski zaliv.

Na južnom delu Crvenog mora je moreuz Bab el Mandeb koji inače deli ovo more od Adenskog zaliva.

Za one koji ne vole bliski susret sa morskim kornjačama ili sa delfinima omogućeno je da zarone u dubine ovog mora u maloj podmornici koja ima stakleno dno i iz nje posmatraju njegove lepote.

Pored morskih kornjača, delfina i mnoštva raznih vrsta riba, stanovnici voda ovog mora prepunog koralima, su i morski lavovi.

Grad koji se nalazi na Crvenom moru zove se Eilat i to je jedini grad u Izraelu koji se nalazi na obalama ovog mora.

U Eilatu se nalazi međunarodni centar koji se bavi proučavanjem ptica.

Severno od tog grada su slane močvare koje su bogate hranom za ptice selice koje  s proleća lete u Evroaziju a u jesen se vraćaju u Afriku.

Takođes severno od Eilata je i Nacionalni park Timna i Prirodni rezervat Jotvata Hai Bar koji je veoma posećen turistima.

9. Galilejsko jezero ili slatkovodno more

Galilejsko jezero ima dosta naziva, zovu ga još i Tiberijsko jezero, Genezaretsko jezero, Kineretsko jezero.

Ovo najveće slatkovodno jezero u Izraelu je mesto na kojem je Isus Hristos činio čuda opisana u Novom zavetu u Bibliji.

Iz okoline ovog jezera je potekla većina Hristovih učenika koji su zapravo bivši ribari a među  njima je i sveti Petar.

Jezero se nalazi u severoistočnom delu pokrajine Galileje po kojoj je i dobilo ime. Starije ime jezera je Genezaret a to je zapravo i ime grada koji je nekad postojao na obali tog jezera dok je naziv Tiberijsko jezero dobilo od 1.veka po gradu Tiberijasu.

Dans je službeni naziv tog jezera Kineret što na hebrejskom jeziku znači harfa. Legenda kaže da je ovaj naziv jezeru nadenuo lično Jehova, jer ga je voda koja šumi u jezeru podsećala na zvuke harfe.

Obale Galilejskog jezera danas su pune kibuca čija je delatnost turizam i poljoprivreda (na primer gajenje banana). Dnevno jezerom plovi otprilike 230 brodova i turizam je izuzetno razvijen.

10. Manastir Svetih arhangela Mihaila i Gavrila

Da li će naziv ovog manastira biti odgovor na pitanje šta videti u Izraelu onome ko postavi takvo pitanje u potrazi za tim koje su znamenitosti Izraela? Naravno da hoće! Ukoliko se odlučite na putovanje u Izrael ne propustite priliku da odete u Jerusalim gde se nalazi Manastir Svetih arhangela Mihaila i Gavrila.

Ovaj manastir je osnovan od strane srpskog kralja Milutina oko 1312/13 god. i nalazi se u okviru Starog grada u Jerusalimu. U njegovoj neposrednoj blizini je crkva Svetog Groba, odnosno crkva Vaskrsenja Hristovog i grčka patrijaršija.

Kralj Milutin je za srpske kaluđere podigao ovaj manastir u Jerusalimu na temelju ruševine starog vizantijskog manastira iz 4-9 veka a u čast pobede Vizantije nad Persijancima.

Zanimljivo je da se danas malo zna o tome da je izgradnja ovog manastira tesno vezana za jedan događaj koji se desio u istoriji, a to je da je on podignut posle jedne briljantne pobede srpske vojske u Maloj Aziji.

O ovoj borbi između Srba i Persijanaca u Maloj Aziji pisao je arhiepiskop Danilo koji je bio letopisac kralja Milutina.

Arhiepiskop Danilo je u svom letopisu napisao da je kralj Milutin želeo da pomogne svome tastu, kralju Vizantije Androniku Drugom, u borbi protiv Persijanaca i u te svrhe mu poslao srpske elitne ratnike koje je predvodio vojvoda Novak Grebostrek. U tom boju Srbi su totalno potukli Persijance.

Potrebno je znati da je Car Dušan 1348. godine odredio da se da pomoć ovom manastiru tako što je Dubrovnik davao 500 perpera, zatim manastir svetog Spasa na reci Bojani je davao 100 perpera a kao metoh jerusalimskom manastiru car je dao manastir Sveti Nikola na Vranjini koji je bio obavezan da za potrebe jerusalimskog manastira daje pola svojih godišnjih prihoda.

U vreme cara Uroša jerusalimski Manastir Svetih arhangela Mihaila i Gavrila je dobijao 100 perpera godišnje od Stona. U to vreme u ovaj manastir počeli su da dolaze i ruski kaluđeri jer nisu imali svoj manastir na tom prostoru.

Manastir je bio oko trista godina pod upravom srpskih monaha. Kada je propala srpska srednjevekovna država, ovaj srpski manastir u Jerusalimu su pomagali ruski vladari i boljari (viši sloj feudalne aristokratije).

Mara Branković, ćerka Đurđa Brankovića i supruga turskog cara Murata drugog je u svojoj hrisovulji pisala da je Manastir Svetih arhangela Mihaila i Gavrila u drugoj polovini 15. veka bio opusteo u jednom period, najverovatnije zbog kolere koja je tada vladala.

Manastir Svetih arhangela Mihaila i Gavrila u vreme jerusalimskog patrijarha Teofana (17. vek) odlazi pod grčku vlast.

Sredinom 19. veka u ovom manastiru je boravio arhimandrit Porfirije Uspenski, šef ruske misije u Jerusalimu, koji je kazivao da je Manastir Svetih arhangela Mihaila i Gavrila najlepši manastir Jerusalima.

U tom periodu je arhimandrit Porfirije Uspenski o Manastiru Svetih argangela Mihaila i Gavrila još rekao da je prepun ikona, da ima 40 ćelija i da  može da prihvati oko 200 poklonika.

Inače, mnogo je crkvenih velikodostojnika, patrijarha, monaha i pobožnih građana išlo na hodočašće u ovaj manastir.

Tako su, osim Nemanjića i drugih vladara srpskih, ovaj manastir posetili i patrijarh Arsenije treći Čarnojević podarivši manastiru jevanđelje na staroslovenskom jeziku, zatim beogradski mitropolit Mihailo, patrijarh German, patrijarh Pavle.

I danas ovaj manastir obilazi mnogo crkvenih velikodostojnika, monaha i pobožnih građana. On se i danas nalazi u okviru zidina Starog grada Jerusalima gde je hrišćanski deo, i očuvan je.

Ulica u kojoj se nalazi ovaj manastir je Ulica svetog Franje (Saint Fances Street) i u blizini je crkve Svetog Groba, odnosno crkve Vaskrsenja Hristovog i grčke patrijaršije.

Pošto je Manastir Svetih arhangela Mihaila i Gavrila još uvek pod grčkom vlašću, sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve je uputio molbu Jerusalimskoj patrijaršiji da se ovaj manastir vrati u okvire Srpske pravoslavne crkve.

11. Matnastir Svetog Save Osvećenog (Velika lavra)

Ovaj pravoslavni manastir je 485. godine osnovao Sveti Sava Osvećeni u središtu izraelske pustinje između Mrtvog mora i Vitlejema. Manastir je tada nazvan Velika lavra.

Istorija Manastira Svetog Save Osvećenog je duga preko 1500 godina. Sveti Sava Osvećeni zamonašio se kada je imao 8 godina u Kapadokiji koja je inače bila njegova otadžbina. Sa 18 godina života on odlazi u Svetu zemlju i postaje poslušnik svetog Jevtimija Velikog.

Po otkrovenju anđela Gospodnjeg, Sveti Sava Osvećeni 478. godine odlazi na mesto današnjeg manastira i tu počinje da organizuje monaški život.

Kako prvobitna mala crkva podignuta na tom mestu, koja je bila nazvana Teoktistos (od Boga sačinjen), nije bila dovoljno velika za potrebe bratstva, Sveti Sava Osvećeni podiže veću crkvu-manastir posvećen Blagovestima Presvete Bogorodice.

Sveti Sava Osvećeni koji je po svojoj svetosti bio poznat širom sveta, upokojio se 532. godine a unutar crkve u staklenom kivotu su položene njegove netruležne mošti.

Na osnovu živog predanja saznaje se da je, Sveti Sava Osvećeni ostavio zaveštanje prema kojem je posle njegove smrti njegova paterica-žezal trebala da se preda arihijereju koji je carskog roda i istog imena kao on a koji bude došao u ovaj manastir.

To zaveštanje je i ispunjeno kada je sveti Sava (srpski) došao prvi put u posetu ovom manastiru 1229. godine.

de raznih neprijatelja 14 puta u svojoj istoriji. Inače, posle Svetog Save Osvećenog ovaj manastir je poznat i po Svetom Jovanu Damaskinu, Svetom Mihailu Singelosu i dovjici ikonopoštovalaca Svetom Teodoru i Teofanu.

Carica Mara, ćerka Đurđa Brankovića i supruga turskog cara Murata drugog u svojoj hrisovulju pisala je da je bio sačinjen ugovor između Jerusalimske patrijarijaršije i Srpske crkve te da su srpski monasi došli u lavru Svetog Save Osvećenog i oslobodili je od pljačkaša i razbojnika.

Srbi su tada ozidali kulu koja je bila velika i u njoj ozidali paraklis (crkvica prislonjena uz glavnu crkvu) posvećen svetom Simeonu (Stefanu Nemanji).

Srpski monasi su upravljali ovim manastirom 130 godina, praktično tokom celog 16. veka i u prvim decenijama 17. veka.

Ovaj manastir je zasigurno jedna od znamenitosti Izraela koju danas posećuju ljudi iz celog sveta i svakako je velika pravoslavna svetinja.

Zanimljivo je to da izvori vode postoje samo u manastiru dok je njegova okolina bezvodna. S obzirom da se manastir nalazi u pustinji gde su temperature visoke  (od 45 do 50 stepeni ) i da kiša retko pada, monasi su prinuđeni da, kada padne kiša skupljaju kišnicu i kasnije je koriste za potrebe manastira.

U manastiru se inače ne koristi struja osim kada postoji potreba da se vrše neke popravke ili građevinski radovi.

Ženama je zabranjeno da ulaze u Manastir Svetog Save Osvećenog.

Prevoz u Izraelu

U Izraelu postoji jedan međunarodni aerodrom “Ben Gurion” koji je smešten na pola puta između Jerusalima i Tel Aviva.

Za prevoz u Izraelu ne treba se brinuti jer su putevi kvalitetni a prevoz je dobro organizovan i gradski i međugradski.

Unutar Izraela može da se koristi autobuski i železnički prevoz, zatim, mini autobusi koju saobraćaju redovnim linijama, taksi prevoz, a do letovališta, odnosno grada Eilat može se koristiti i  avionski prevoz.

U Izraelu se može i rentirati vozilo pri čemu se obavezno plaća osiguranje a kao garancija služi kreditna kartica. Inače, u Izraelu možete koristiti međunarodnu dozvolu koja je izdata u Srbiji.

Cene u izraelu

Izrael je zemalja u kojoj su  troškovi proizvoda i usluga veoma  visoki a jedan od najskupljih gradova u svetu je grad upravo koji se nalazi u Izraelu, to je Tel Aviv.

Cene hrane i pića u restoranima i cene smeštaja u hotelima u Izraelu su 2 do 3 puta u proseku više  u odnosu na iste te cene u Srbiji.

Na primer, prosečna cena u gradskom prevozu je oko 1,5 evra dok cene međugradskog prevoza do 100 km iznose 10 evra.

Ukoliko već niste putovali u Izrael, onda je vreme da spakujete kofere i uputite se u Svetu zemlju, u kojoj će vas pored nesvakidašnje lepe prirode dočekati i divan prijateljski nastrojen narod sa pričama o čudima koja su se odigrala u toj zemlji.

Sa ovog putovanja ćete se vratiti sa nezaboravnim uspomenama, preporučujemo da obavezno pre polaska obezbedite najpovoljnije putno osiguranje za Izrael.

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *