fbpx

Osiguranje od nesrećnog slučaja: zaposlenih, studenata i učenika

Saznajte sve o osiguranju od nesrećnog slučaja zaposlenih, kao i studenata i učenika. Šta je to kolektivno osiguranje i da li osiguranje samo važi kada ste na poslu i u školi ili još negde?

Osiguranje od nesrecnog slucaja zaposlenih, studenata i učenika je jako važna stvar.

Kada zaposleni imaju pravo na nadoknadu i koje su obaveze poslodavca? Da li zakon obavezuje poslodavca da kolektivno osigura zaposlene? Saznajte više o osiguranju učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata visokoškolskih i univerzitetskih studija.

Kolektivno osiguranje: saveti

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu nalaže poslodavcima da su dužni da zaposlene osiguraju od povreda na radu i profesionalnih oboljenja zbog nadoknade štete. Ovo takozvano Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgode je u ponudi većine osiguravajućih kuća.

Poslodavac ima obavezu da radnike osigura od smrti usled nesrećnog slučaja i trajnog gubitka radne sposobnosti, odnosno invaliditeta.

Osiguravajuće kuće, koje u ponudi imaju ovu vrstu osiguranja, u uslovima su precizno definisale šta sve spada u nesrećne slučajeve. Jednostavno rečeno, to su svi događaji koji ne zavise od volje zaposlenog, a koji za posledicu imaju njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet ili prolaznu nesposobnost za rad.

Da bi vam bilo jasnije, nesrećni slučaj su povrede koje recimo nastanu prilikom pada, strujnog udara, opekotine, prelomi kostiju, posledice delovanja štetnih hemijskih ili nekih drugih isparenja.

Ako vas je poslodavac osigurao, važno je da znate da li ste osigurani i kada niste na poslu.

Ne tako davno u jutarnjim satima u centru Beograda, dogodio se sudar tramvaja i autobusa.

Bilo je nekoliko povređenih putnika. Prevedeno na jezik osiguranja to znači, da svaki povređeni putnik koga je poslodavac osigurao i van radnog mesta, ima pravo na naknadu štete. Ima pravo jer je povreda nastala na putu do posla.

Mnogi i ne znaju da li ih je i od čega osigurao poslodavac, pa tako i ne ostvaruju pravo na naknadu štete, ukoliko im se dogodi nesrećni slučaj.

Radnik koji je osiguran i van radnog mesta, ima pravo na nadoknadu. I ako se povredi na fudbalu dok je igrao s prijateljima u svoje slobodno vreme. Od dobre volje i brige poslodavca zavisi da li ste zaštićeni 24 časa dnevno.

Osiguravanje od nezgode zaposlenih

Kada po slovu zakona poslodavac osigura zaposlene, on sa sebe skida odgovornost ukoliko dođe do nesreće ili povrede na radu i van radnog mesta. Osiguravajuća kuća kod koje su radnici osigurani ima obavezu da nadoknadi nastalu štetu i isplati novac zaposlenom ili njegovim naslednicima.

Kod individualnog Životnog osiguranja i kod ove vrste osiguranja važi pravilo da su nadoknade štete veće ukoliko su i osigurane sume visoke. Na koliku osiguranu sumu vas je osigurao poslodavac dokazuje koliko su mu radnici važni za kolektiv, a to za zaposlene može da bude samo dodatni motiv u radu.

Na visine osiguranih suma, utiče i delatnost kojom se firma bavi, kao i radno mesto zaposlenog.

Godišnja premija za spremačicu je prilično niža, a samim tim i osigurana suma, nego za radnika koji opslužuje neku mašinu, ili radi na građevini. Što je radno mesto rizičnije za nastanak mogućih povreda ili nezgoda, to je cena osiguranja skuplja. Ali je samim tim i osigurana suma viša.

Ako je među vama koji čitate ovaj tekst neki poslodavac, bez ustručavanja se obratite za sve relevantne informacije u vezi Kolektivnog osiguranja zaposlenih na www.toposiguranje.rs

Dobićete adekvatnu ponudu u kojoj su usklađene cene sa delatnošću vaše firme. I nebrinite se, to neće biti preterano opterećenje za budžet preduzeća.

Za zaposlene je važno da znaju da u Kolektivno osiguranje mogu da uključe i članove svoje porodice starosti od 14 do 75 godina. Ako niste sigurni da li vas je poslodavac osigurao, tu informaciju možete i morate da dobijete od pravnika fabrike ili kompanije u kojoj ste zaposleni.

Osiguranje učenika i studenata od nesrećnog slučaja

Osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja je obavezno.

Ono je namenjeno đacima osnovnih i srednjih stručnih škola i gimnazija, kao i studentima visokoškolskih i univerzitetskih studija.

Učenike i studente je moguće osigurati u slučaju smrti usled nezgode, povreda i invaliditeta. Takođe, njihovo osiguranje pokriva i troškove lečenja. Pokriva: dnevnu naknadu za boravak u bolnici kao i dodatak uz naknadu za bolnički dan u inostranstvu.

Proteklih godina je primetan sve veći broj obrazovnih ustanova koje su zainteresovane za osiguranje učenika i studenata. Razlog je vrlo jednostavan, jer obdaništima i školama poveravate svoju decu i kao roditelji želite da tu budu zaštićeni i osigurani.

Škole i fakulteti zaključivanjem ovog osiguranja obezbeđuju isplatu naknade osiguranicima ili njihovim porodicama. I to samim tim ukoliko se detetu dogodi nesrećni slučaj tokom boravka u školi/fakultetu ili van nastave.

Ugovaranje osiguranja studenata i učenika: saveti

Kod ovog oblika osiguranja ugovarač je uprava škole ili visokoškolske ustanove, koja sakuplja premiju od učenika i studenata.

Svaka kolektivna polisa mora da sadrži precizan spisak svih osiguranih učenika odnosno studenata i iznos premije koju su platili. Osiguranjem su obuhvaćeni svi učenici, odnosno studenti koji su navedeni u polisi ili na spisku, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje.

Učitelji i nastavnici su tu da brinu o deci, ali su i oni nemoćni ukoliko se detetu dogodi neka nezgoda ili nesreća. Zato je najbolje da su deca osigurana, jer ćete zbog toga i vi kao roditelji biti spokojniji i bezbrižniji.

Ukoliko svoju decu želite kao roditelj dodatno da zbrinete i obezbedite im polise Životnog osiguranja. Za sva dodatna pitanja i konkretne ponude možete bez obaveze da popunite zahtev na našoj stranici za Životno osiguranje. Dobićete brz, potpun i adekvatan odgovor na sva vaša pitanja!

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *