fbpx

Šta je školsko osiguranje: Šta je potrebno znati o njemu – saveti

Saznajte šta je školsko osiguranje i šta je sve potrebno znati o ovom osiguranju? Kako zaštititi Vaše dete, kako postupiti u slučaju nastanka povrede i kako školsko osiguranje funkcioniše?

Školsko osiguranje ili osiguranje od nesrećnog slučaja se ne odnosi samo za nezgode nastale u školi, već pokriva sve aktivnosti u toku 24h, pa čak i povrede koje nastanu dok je dete na raspustu.

Svakog septembra, sa novom školskom godinom, škole nude roditeljima osiguranje od nesrećnog slučaja. Ovo osiguranje nije obavezno, ali se većina roditelja odlučuje da svoje dete osigura od neočekivane nezgode.

Koje su najčešće nedoumice roditelja i kako reagovati u momentu kad nezgoda nastane?

Osiguranje od nesrećnog slučaja koje se može kupiti u školi pokriva sve nezgode koje nastanu dok je dete u školi, ali i u drugim aktivnostima van škole, na izletu i sl. Međutim kolika se odšteta može naplatiti u slučaju nezgode zavisi od visine premije osiguranja koju ste uplatili prilikom kupovine ove usluge.

Kako funkcioniše osiguranje u školi

Škola, odnosno direktor i savest roditelja, bira jednu od nekoliko najpovoljnijih osiguravajućih kuća i sa njom sklapa ugovor. Razredne strešine su posrednici u prodaji školskog osiguranja i ovu uslugu roditeljima prezentuju na početku nove školske godine, uz još gomilu obaveza koje treba da ispune.

Osiguranje se uglavnom kupuje rutinski. Roditelji ne gledaju mnogo uslove korišćenja koji su dogovoreni u polisama. Tek kad dođe do povrede, nastaju problemi.

Da ne bi do toga došlo, upoznajte se na vreme sa školskim osiguranjem. Pre nego što prihvatite kolektivno školsko osiguranje, zahtevajte od nastavnika da Vam dostavi uslove osiguranja. Ukoliko Vam uslovi ne odgovaraju, uvek možete individualno pronaći osiguranje za Vaše dete.

Školsko osiguranje od nezgode

Kad pošaljete dete u školu uvek ste na strepnji da mu se nešto ne desi na putu do škole ili u školi. Često deca znaju da se poguraju na odmoru ili da nezgodno padnu na času fizičkog vaspitanja.

Kad imate školsko osiguranje, može se reći da ste mirni, bar što se tiče troškova medicinskog zbrinjavanja u slučaju nezgode.

Šta podleže šteti kod školskog osiguranja

Školsko osiguranje pokriva sve povrede od padova, opekotina, udaraca predmetom ili povrede nastale u saobraćajnim nezgodama. Osiguravajuća kuća procenjuje težinu povrede i u zavisnosti od toga roditeljma se isplaćuje osigurana suma. Najčešće se ostvaruje pravo na naknadu štete u slučaju:

 • Preloma kosti
 • Bolničkog lečenja
 • Trošak lekova
 • Trajne invalidnosti i
 • Smrti usled bolesti ili smrti usled nezgode.

Ovo su najčešće povrede za koje su deca osigurana, ipak navedene stavke zavise individualno od osiguravajuće kuće do osiguravajuće kuće. Najviša naknada se ostvaruje usled nastanka trajne invalidnosti.

Tako na primer za premiju osiguranja od 100 din možete očekivati isplatu odštete kod jedne od osiguravajućih kuća:

 • Prelom kosti od 1300 din
 • Trajna invalidnost do 130.000 din
 • Smrt usled bolesti 78.000 din

Srazmerno visini premije možete očekivati da naplaćena odšteta bude viša, pa tako kod za premiju osiguranja od 250 din, odšteta za prelom kosti može biti 3.400 din.

Kako postupiti u slučaju nastanka povrede?

Kada dođe do nezgode, roditeljima savetujemo:

 • Da se prvo obrate lekaru od koga će dobiti validan medicinski izveštaj.
 • Da se obrate osobi koja je u školi zadužena za komunikaciju sa osiguravajućom kućom
 • Da se jave u nadležnoj osiguravajućoj kući
 • Obavezno da čuvaju račune za sve troškove oko medicinskog zbrinjavanja

Sa prikupljenom dokumentacijom roditelji podnose zahtev za naknadu štete u matičnoj osiguravajućoj kući. Tu dobijaju potrebne obrasce za popunjavanje i detaljene informacije o narednim koracima.

Osiguravajuća kuća je dužna da u roku od 14 dana isplati štetu osiguraniku.

U koliko želite da Vaše dete bude sigurno, predlažemo Vam životno osiguranje koje će se brinuti o njemu.

Ovde možete potpuno besplatno popuniti formu i saznati koliko bi koštalo Vaše osiguranje.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *