fbpx

Životno osiguranje kod Merkur osiguranja: Najbolji saveti i iskustva

Šta pruža Životno osiguranje Merkur? Šta nam ova kuća nudi, koji su njeni ciljevi i kakva su iskustva? Koje savete nudi i koje su još prednosti Merkur osiguranja?

Svakim danom je sve izglednije da je potreba za finansijskom sigurnošću novca koji se ulaže sve veća.

Svedoci smo promenljivih uslova na tržištu, na kome se teško mogu naći garancije za investicije pojedinca, čak i na srednji rok, od 3 do 5 godina. Zbog toga je moguće rešenje neka od polisa životnog osiguranja u Merkur osiguranju. Ovo je jedna od nekolicine inostranih kompanija, koja već punih deset godina posluje na ovdašnjem tržištu.

Merkur osiguravajuća kuća – istorijat, ciljevi i vizija poslovanja

Pre više od dva veka, 17. juna 1798.godine, na inicijativu četiri trgovca iz Graca u Austriji, okupili su se više od polovine trgovaca iz tog grada. Povod za okupljanje bilo je osnivanje. Kako su to tada nazvali, “Institut za podršku bolesnim, siromašnim, besposlenim trgovacima Graca”. Ovaj Institut bio je preteča današnjeg Merkur osiguranja.

Merkur osiguranje a.d.o. Beograd je u Srbiji osnovano 2007. godine kao grinfild investicija i deo je koncerna „Merkur Versicherung AG” iz Graca, najstarijeg osiguravajućeg društva u Austriji.

Merkur osiguranje je od početka rada u Srbiji uspelo da se etablira na tržištu osiguranja. Ovo osiguranje želi da bude prepoznato kao kvalitetno i uspešno društvo kome sve više klijenata ukazuje poverenje.

Svojom ponudom ova kompanija je okrenuta čoveku i pruža osiguravajuću zaštitu za vrednosti koje klijentu najviše znače, život i zdravlje. Najveći naglasak stavlja se na razvoj životnih osiguranja, sa pokrićem rizičnih bolesti, koja garantuju optimalni oblik pokrića osiguranja.

Uz osiguranje života, u ponudi koja je namenjena klijentima, nalaze se i dopunska osiguranja. Osiguranje od: posledica nezgode i teške bolesti, kao i osiguranje u slučaju nastanka potrebe za hirurškim intervencijama.

Orijentacija na kvalitetnu uslugu, razvoj produkata koji su usklađeni sa potrebama osiguranika, kvalitetni razvojni planovi, stalne inovacije i unapređenje načina poslovanja garantuju dalji napredak i efikasnost.

Merkur osiguranje Beograd

Životno osiguranje je dugoročno i predstavlja značajnu ekonomsku i socijalnu sigurnost ne samo za pojedinca, već i celu njegovu porodicu.

Uz osiguranje života često se lica osiguravaju i od rizika poput invalidnosti, nezgode, bolesti i slično. Sredstva životnog osiguranja uživaju posebnu zakonsku zaštitu i posvećene su mu posebne zakonske odredbe.

U životnom osiguranju postoji osiguranje za slučaj smrti, kod kojeg je premija osiguranja dosta niža u odnosu na osiguranu sumu. S druge strane, danas mnogo češći oblik životnog osiguranja jeste onaj koji spaja osiguranje za slučaj smrti i osiguranje doživljenja, takozvano mešovito životno osiguranje.

Merkurov program 15 plus Vam nudi finansijsku sigurnost za spokojnu starost. Ulaganjem u program ostvarujete pravo da Vam se po isteku osiguranja isplati celokupna osigurana suma uvećana za pripadajuću dobit.

Kako danas u praksi obavezno zdravstveno osiguranje pokriva samo deo troškova lečenja, to porodici, pored prisustva teške bolesti može predstavljati podjednako ozbiljan problem.

Merkurovim programom 15 Plus članovi porodice stiču dodatnu finansijsku sigurnost za potrebe adekvatnog lečenja svog obolelog člana. Sredstva se mogu upotrebiti za troškove lečenja osiguranika, ali i za pokrivanje pratećih troškova.

Iako su programima Merkur osiguranja obuhvaćene sve životne faze stanovništva. Javlja se potreba za ponudom osiguranja lica koja imaju zdravstvene probleme takve prirode da im nije moguće ugovoriti nijedno od postojećih osiguravajućih pokrića iz standardnih programa. Zbog toga je ponuđen novi, vrlo inovativni program nazvan Merkur Štedno osiguranje.

Ovaj program ima karakter štednje, ali nudi i pokriće za rizik smrti usled nezgode ukoliko se ono dogovori i odobri. Uz ovo osiguranje se može, uz dogovor sa stručnim službama, ugovoriti i dodatno osiguranje od nezgode ili osiguranje za hirurške intervencije.

Merkur životno osiguranje – iskustva

Vaš život ili Vaše zdravlje mogu biti ugroženi štetnim događajima kada se najmanje nadate. Ono što je više nego izvesno je da na mnoge od njih ne možete da utičete. Zato je najidealnije zaštiti se od svih mogućih štetnih događaja po vas i vašu porodicu.

Osnovna funkcija životnog osiguranja je upravo zaštita od rizika, ali i akumulacija finansijskih sredstava koje ulažete na svoju polisu. Pored zaštite od rizika bolesti ili povrede, nesrećnog slučaja i sličnog, Vi sve vreme imate i veliku ekonomsku sigurnost.

Sve najvažnije detalje o bilo kom program Merkur osiguranja možete dobiti od ovlašćenog zastupnika koji je Vama na usluzi.

Shvatite životno osiguranje kao ugovor kojim se osiguravajuća kompanija obavezuje da će, u skladu sa naplaćenim premijama, isplatiti osiguranom licu određenu sumu novca za slučaj doživljenja.

Zadovoljstvo svakog klijenta koji ima polisu životnog osiguranja je dvostruko. Njom je prvenstveno osigurao i zbrinuo sebe od neželjenih događaja. Sa druge strane, ako do njih i dođe, obezbedio je porodicu koja ostaje iza njega.

Budimo iskreni, koliko je onih koji ne razmišljaju na ovaj način? Koliko Vas ne bi želelo da porodica koja, sticajem nesrećnih okolnosti ostane bez svog glavnog člana, ostatak života proživi nesigurno i nesrećno?

Verujte, praksa i iskustvo pokazuju da je sve manje klijenata kojima ovo nisu najvažniji razlozi za kupovinu polise životnog osiguranja. U razgovoru sa zastupnikom ćete saznati i činjenice o brojnim pozitivnim iskustvima višegodišnjih klijenata.

Šta još odobrava Merkur osiguranje

Merkur osiguranje između ostalog, odobrava i predujam po polisi pod određenim uslovima. Pozajmica se odborava kod svih programa osiguranja života, osim kod riziko osiguranja. Kolika je maksimalna dozvoljena visina pozajmice i pod kojim uslovima klijent može da je dobije i vrati. O svemu ovome će vam najbolje objasniti ovlašćeni zastupnik.

Važno je da upamtite i sledeće: prema uslovima osiguranja je definisano da ugovarač u toku trajanja osiguranja može izvršiti određene promene, administrativne i tehničke prirode.

Pod administrativnim promenama se podrazumeva: promena ugovarača, podataka o trenutnom osiguraniku, korisnika osiguranja, načina plaćanja i drugo.

Pod tehničkim promenama se podrazumeva promena osigurane sume, trajanja osiguranja, premijske rate i dodavanje i prekidanje dopunskih osiguranja od nezgode i hirurških intervencija.

Takođe, ugovarač u skladu sa uslovima osiguranja ima pravo pre nastupa osiguranog slučaja na otkup polise, kapitalizaciju, mirovanje, predujam, vinkulaciju i zalog polise osiguranja.

Ukoliko želite da se osigurate i ustedite, ovde možete potpuno besplatno i bez obaveze popuniti formu i saznati koliko košta Vaša polisa životnog osiguranja.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *