fbpx

Isplata osiguranja posle smrti – saveti

Saznajte sve o isplati osiguranja posle smrti i o isplati za slučaj doživljenja. Ko dobija taj novac, kako naplatiti osiguranje nakon smrti osiguranog lica i koje su prednosti životnog osiguranja?

Isplata osiguranja posle smrti je veoma značajno za porodicu posle smrti drage im osobe.

Vaš život i vaše zdravlje mogu biti ugroženi štetnim događajima kada se najmanje nadate. Ono što je više nego izvesno je, da na mnoge od njih ne možete da utičete. Zato je najidealnije da se zaštitite od svih mogućih štetnih događaja po vas i vašu porodicu.

Osiguranje života za slučaj smrti, obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa, odnosno osigurane sume, korisnicima koje je odredio i imenovao osiguranik.

Ako je na polisi životnog osiguranja bilo ugovoreno i osiguranje za slučaj smrti, korisnicima osiguranja se isplaćuje osigurana suma uvećana za pripisanu dobit.

Ukoliko na polisi osiguranik nije naveo korisnike, tada je neophodno rešenje o ostavinskoj raspravi i njegovim zakonskim naslednicima, kojima se isplaćuje osiguranje posle smrti.

Osiguranje za slučaj smrti

Osiguranje života pruža ogroman broj mogućnosti i kombinacija za osiguranje, tako da svako za sebe može da pronađe određeni interes. Od momenta rođenja pa sve do kraja života, hteli mi to da priznamo ili ne, potencijalno nam prete različite opasnosti.

Na te opasnosti najčešće ne možemo da utičemo. Zbog toga životno osiguranje, kao podrška spokojnom i bezbrižnom životu postoji već vekovima.

Kada je postojala potreba da se osmisli i organzuje neka vrsta zaštite sopstvenog života od posledica samog bitisanja ili smrti. Koje mogu da nanesu štetu ne samo pojedincu nego i njegovoj porodici.

Upravo na tim temeljima je i nastalo životno osiguranje, kao delatnost od velikog i višestrukog značaja. Osiguravajuće kompanije u ponudi imaju širok spektar usluga u pogledu osiguranja od gotovo svih mogućih rizika, kao i osiguranje za slučaj smrti.

Sa razvojem društva i ekonomije, osiguranje u moderno vreme pokriva i neke rizike kojih u prošlosti nije bilo. Ali, i pored ogromnog broja rizika, za kojima postoji objektivna potreba da se ljudi od njih osiguraju. Ljudski život je i dalje predmet osiguranja koji je od neprocenjive vrednosti.

Za koga je namenjeno životno osiguranje u slučaju smrti

Kod nas životno osiguranje još nije dostiglo razinu i važnost za pojedinca, kakava postoji u drugim, razvijenijim zemljama. Osnovna funkcija životnog osiguranja je upravo zaštita od rizika. Ali je i akumulacija finansijskih sredstava koje ulažete na svoju polisu.

Pored zaštite od rizika bolesti ili povrede, nesrećnog slučaja i sličnog, Vi sve vreme imate i veliku ekonomsku sigurnost. Nju Vam daje osigurana suma, koja Vam je poznata odmah prilikom potpisivanja ugovora. Ta sume će Vam biti isplaćena po njegovom isteku, uvećana za garantovanu pripisanu dobit.

Vaše pravo je nesporno i na isplatu osigurane sume, ukoliko vam se dogodi osigurani slučaj. Ako nastupi smrt osiguranika, njegova porodica, odnosno korisnici polise životnog osiguranja, biće finansijski zbrinuti.

Zadovoljstvo svakog klijenta koji ima polisu životnog osiguranja je dvostruko. Njom je prvenstveno osigurao i zbrinuo sebe od neželjenih događaja. Sa druge strane, ako do njih i dođe, obezbedio je porodicu koja ostaje iza njega.

Osiguravajuće kompanije u ponudi imaju široku paletu programa životnog osiguranja. A najzastupljenije i najtraženije je takozvano mešovito osiguranje za slučaj smrti.

Za ovu vrstu životnog osiguranja je karakteristično da osiguravajuća kuća, kod koje imate polisu, osiguranu sumu isplaćuje za slučaj smrti, kao i za doživljenje. Ovo je najbolja kombinacija štednje i osiguranja života. Po ovom programu, na njegovom isteku, osiguravač Vam isplaćuje osiguranu sumu.

Jednokratno ili kroz rentu, koja može biti vremenski ograničena ili doživotna, a o čemu Vi odlučujete. Pored štednje, mešovito osiguranje života pruža i značajnu finansijsku zaštitu porodici osiguranika u slučaju nezgode.

Riziko osiguranje života daje finansijsku zaštitu, jer se korisinicima navedenim u polisi, isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti osiguranika. Velika prednost ovog programa su vrlo niske godišnje premije, a visoke osigurane sume, kao i mogućnost zaključivanja ugovora u trajanju od jedne do 20 godina.

Osiguranje za slučaj doživljenja

Životno osiguranje je i vid dugoročne štednje, kojom sebi možete godinama neosetno da obezbeđujete solidnu finansijsku potporu. A samim tim i adekvatnu zaštitu kada i ako Vam bude potrebna.

Kada istekne period na koji je ugovorena polisa životnog osiguranja, novac koji je uplaćivan biće isplaćen osiguraniku uz dobit.

Osiguravajuće kompanije su u obavezi da, ukoliko se dogodi nesrećni slučaj, korisnicima polise životnog osiguranja isplate osiguranu sumu. U nekim programima, osigurana suma koja se isplaćuje korisniku može da bude i dvostruka.

Sa oročenjem novca u bankama nije takav slučaj. Štednja u banci može da vam donese minimalnu dobit, jer su, kažu ekonomisti, kamate iz meseca u mesec sve niže.

Prema poslednjim podacima, najviša kamatna stopa na oročenu deviznu štednju, na period od 36 meseci, iznosi svega 0,68%. Kroz primer to izgleda ovako:

Period oročenja12 meseci24 meseca36 meseci
Uložena sredstva10.000 evra10.000 evra10.000 evra
Pripisana kamata10.030 evra10.110 evra10.204 evra

 

Na uloženih 10 hiljada evra, na period od 3 godine, klijent je u dobiti svega 204 evra, a nema životno osiguranje i sigurnost za sebe i porodicu.

Štednja kroz polisu životnog osiguranja je potpuno drugačija. Dobit na uložen novac je viša nego u bankama, a nije nebitan ni momenat osiguranja života. Nema rizika od negativnh tržišnih trendova, jer osiguravajuće kuće novac svojih klijenata plasiraju u sigurne investicije.

Štednja za decu kroz polisu životnog osiguranja, koja će u budućnosti detetu obezbediti kvalitetno školovanje, jedan je od vrlo traženih programa.

Ulaganje sa ovim ciljem i u korist dece, kod nekih osiguravajućih kompanija je uređeno tako, da ugovori ističu do detetove 18-te ili 20-te godine. Taman na vreme za početak akademskog obrazovanja ili ostvarivanje nekih drugih ambicija i planova u životu.

Saznajte koje su još prednosti i zašto je dobro imati Životno osiguranje!

Isplata osigurane sume posle smrti lica

Ukoliko se za vreme trajanje polise životnog osiguranja dogodi smrt osiguranika, korisnicima pripada unapred ugovorena osigurana suma i pripisana dobit.

Procedura za isplatu osigurane sume posle smrti osiguranika je vrlo jednostavna.  Neophodno je da osiguravajućoj kompaniji dostavite svu potrebnu dokumentaciju, i u roku od nekoliko dana biće vam isplaćen novac.

Potrebna dokumentacija kojom korisnici dokazuju smrt osiguranika se razlikuje od uzroka nastanka smrtnog slučaja.

Ukoliko je smrt nastala prirodnim putem, manji je obim dokumenata koje korisnici moraju da pribave i dostave. Ukoliko je smrt osiguranika posledica bolesti, procedura je malo komplikovanija, jer iziskuje i neophodnu lekarsku dokumentaciju kojom se dokazuje uzrok smrti.

Između ostalog, osiguravajućoj kompaniji se dostavlja i fotokopija deviznog računa korisnika na koji će biti izvršena isplata osigurane sume posle smrti osiguranika.

Kako naplatiti osiguranje posle smrti osiguranog lica?

Kao što smo već više puta ponovili, procedura za Isplatu osiguranja posle smrti nije teška i komplikovana.

Međutim, sve je mnogo lakše i efikasnije, ukoliko na vreme angažujete posrednika u osiguranju. On je najbitniji i ključni element od samog početka, od izbora programa životnog osiguranja, za sve vreme njegovog trajanja i do samog kraja i isplate ugovorene osigurane sume.

Posrednik će Vas naučiti i objasniti vam sve što je potrebno da znate kao osigurano lice. Od njega ćete dobiti savet da je važno da izaberete i odredite korisnike polise, jer će oni naplatiti osiguranje posle smrti osiguranog lica.

Korisnicima polise na vreme recite šta ih očekuje ukoliko se vama dogodi nešto neželjeno i nepredviđeno.

Posrednik vam je od pomoći u brojnim situacijama, posebno u onim koje iziskuju određene procedure sa osiguravajućom kompanijom, kod koje imate polisu životnog osiguranja. Dobar i spretan posrednik će Vam uštedeti vreme i nerve i umesto vas i za Vas obaviti sve neophodne poslove sa osiguravajućom kućom.

Saznajte prednosti životnog osiguranja i koliko bi bila vredna Vaša polisa.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *