fbpx

Ko garantuje isplatu Životnog osiguranja?

Saznajte da li je isplata životnog osiguranja sigurna, ko garantuje isplatu i koja je najsigurnija štednja? Kako je Vaš novac, uplaćen u Životno osiguranje, zakonskim instrumentima zaštićen. Da li je potrebno brinuti se u vezi finansijske bezbednosti sredstava?

Poznato je da po isteku polise, imate garantovanu isplatu ugovorene osigurane sume, koja je uvećana za pripisanu dobit.

Najvažnije je da se upoznate sa opštim i posebnim uslovima poslovanja osiguravajuće kuće. Iz razloga što upravo tu može da dođe do mogućih propusta.

Kako posluju osiguravajuće kuće u Srbiji

Proteklih nekoliko godina u celom regionu na tržištu osiguranja bile su najaktuelnije polise Životnog osiguranja sa jednokratnom uplatom premije. Tako je i u Srbiji.

Ovakvi štedni programi imaju garantovanu ili očekivanu dobit po isteku trajanja ugovora. Upravo ta činjenica je doprinela rastu premija Životnih osiguranja, uprkos nestabilnom finansijskom tržištu.

Svaki potencijalni klijent želi da zna koliko je ovakav način štednje održiv i rizičan, što je i logično.

Pitanje koje se nameće je i da li očekivana dobit predstavlja rizik i opasnost po samog osiguravača, a samim tim i po klijenta.

Životno osiguranje je odličan indikator do kog nivoa razvoja je došlo tržište osiguranja u nekoj zemlji. Cifre koje pokazuju učešće Životnog osiguranja u ukupnoj premiji iz godine u godinu su u porastu.

To govori mnogo i o promeni svesti i odnosu potencijalnih klijenata u Životno osiguranje. Kao i njihovu veću sigurnost u štednju kod osiguravajućih kompanija.

Koliko je Životno osiguranje sigurno

ko garantuje naplatu zivotnog osiguranja

Statistika nam govori da se u proteklom periodu, veliki broj građana sa štednje u bankama preorjentisao na štednju kroz polise Životnog osiguranja.

Jedan od razloga su niže bankarske kamate nego ranije, koje su samim tim i manje privlačne. Ali i veća sigurnost u osiguravajuće kompanije.

U Srbiji skoro sve osiguravajuće kuće u svojoj ponudi imaju polise sa jednokratnom uplatom premije.

Za takav program nije predviđena nikakva dodatna rezervacija kapitala, jer su garantovane stope štednje slične onima koje se primenjuju za ostale proizvode Životnog osiguranja.

Međutim, atraktivnost ovakvih programa je manja u odnosu na proizvode u koje je uključena garantovana dobit.

Narodna banka Srbije je odlučila da svaka osiguravajuće kuća mora da ima tehničke rezerve za proizvode i sa garantovanom, ali i sa očekivanom dobiti.

I to je jedan siguran garant isplate vašeg Životnog osiguranja, odnosno štednje kroz polisu.

Razvijenost ovog sistem najbolje govori poverenje sve većeg broja klijenata koji razmišljaju kako do privatne penzije kroz životno osiguranje!

Hartije od vrednosti garantuju dobit

Jednokratno deponovanje određene količine novca na štednju ima poseban tretman. U suprotnom, osiguravač ne bi mogao da garantuje dobit, posebno ako se ima u vidu nestabilnost finansijskog tržišta.

S obzirom na ove činjenice, verovatno se pitate kako i  koliko je moguće predvideti dobit koja se može garantovati za 5 ili 10 godina? Odgovor je vrlo jasan.

Za obezbeđenje garantovane dobiti osiguravajuće kompanije plasiraju sredstva, odnosno uloge klijenata u državne hartije od vrednosti ili depozite kod banaka.

To omogućuje garantovanu kamatnu stopu na duži period, odnosno garantovanu isplatu po isteku polise Životnog osiguranja.

Pored toga, jasni propisi Narodne banke Srbije, predviđaju da se, takozvana “matematička rezerva”, uvećava za deo koji je garantovan klijentu.

To znači da osiguravajuća kompanija ima zakonsku obavezu da klijentu isplati osiguranu sumu i garantovanu dobit.

Reosiguranje dodatno štiti vašu štednju

ko garantuje isplatu zivotnog osiguranja

Kada stupi u posao sa klijentom, osiguravajuća kompanija se obavezuje da za primljenu premiju, uz ispunjenje određenih uslova, garantuje i isplatu ugovorene osigurane sume i dobiti.

Klijent s pravom, imajući u vidu i ovu činjenicu, može da se zapita šta se događa ako se dovede u pitanje likvidnost, odnosno solventnost osiguravajuće kuće?

Zato postoji reosiguranje, da bi se otklonile gore navedene opasnosti koje se odnose na likvidnost osiguravača, odnosno da ulog klijenta uvek bude siguran.

Osnovna funkcija reosiguranja je da na njega osiguravajuća kompanija prenosi deo rizika i ustupa deo premije za preuzeti rizik.

Tako se postiže dodatna sigurnost, jer se rizik od neisplaćivanja garantove osigurane sume i dobiti klijentu, raspoređuje na veći broj organizacija.

U Srbiji, dve inostrane osiguravajuće kompanije imaju sopstveno reosiguranje. To su Wiener stadtische i  Generali osiguranje.

Što duže štedite, više će vam se isplatiti

Važno je da znate da ćete, ako prekinite polisu pre vremena, odnosno njenog isteka, izgubiti određenu količinu uloženih sredstava. Odluka da prekinete osiguranje u prvim godinama po zaključenju ugovora za vas kao klijenta je najnepovoljnija.

Razlog je taj što se otkupna vrednost polise računa u skladu sa brojnim faktorima otkupa, među kojima je najvažniji da se vrednost vaše polise povećava kako se bliži rok isteka osiguranja.

Dakle, što duže imate zaključeno osiguranje, to će vam se više isplatiti, jer se odbitak, koji se uzima u obzir kod otkupa, smanjuje tokom trajanja osiguranja.

Upravo iz ovog razloga vam savetujemo da se samo u izuzetnim slučajevima odlučujete na isplatu otkupne vrednosti vaše štednje.

Prekid životnog osiguranja

ko garantuje isplatu zivotnog osiguranja

Ako vas životne okolnosti uslove da više ne možete da štedite, posle isteka dve godine trajanja polise Životnog osiguranja, možete da odlučite da vaša polisa miruje.

Bitno je da ne raskidate ugovor, jer ćete na do tada uplaćeni novac imati pripisanu dobit svake godine do isteka ugovorene štednje. Nećete imati istu osiguranu sumu kao da ste nastavili da plaćate premiju.

Ali, što je još važnije, nećete biti na gubitku!

Za sva dodatna pitanja, ali i konkretne ponude, možete da bez obaveze popunite zahtev na našoj stranici za Životno osiguranje, i dobićete brz, potpun i adekvatan odgovor!

Saznajte koje su još prednosti i zašto je dobro imati Životno osiguranje!

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *