Životno Osiguranje za Stambeni Kredit

Što je potrebno da na najlakši način dođete do životnog osiguranja za stembeni kredit i koji su uslovi. Ovde ćete saznati šta je Riziko životno osiguranje, zašto banke insistiraju na njemu i na koji način obezbeđujete finansijsku sigurnost.

Razmišljate o kupovini nekretnine na kredit?

Životnim osiguranjem za stambeni kredit, obezbeđujete finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže, jer u slučaju da vam se nešto dogododi, ostatak kredita se plaća iz osiguranja.

Ovo je posebna i specifična vrsta životnog osiguranja, koja se odnosi samo na slučaj smrti kreditno zaduženog člana porodice.

Njegova glavna karakteristika je da nema štedni karakter. To znači da vam na isteku polise, odnosno otplaćivanja kredita banci, neće biti isplaćen novac koji ste godinama uplaćivali.

Šta je to Riziko osiguranje?

zivotno osiguranje za stambeni kredit

Dobra strana ovog obaveznog osiguranja je i što ne predstavlja preterano veliki godišnji odnosno mesečni izdatak.

Pored rate za kredit i ostalih troškova koje plaćate po apliciranju za zajam kod banke, Riziko osiguranje života će vam predstavljati skoro pa zanemarljivu, ali vrlo važnu stavku.

Jednostavno rečeno, kupovinom Životnog osiguranja za kredit, svoju porodicu osiguravate da će ona u slučaju vaše smrti, koja nastane prirodnim putem, usled bolesti ili nezgode, biti finansijski obezbeđena.

Premiju za Životno osiguranje za kredit možete plaćati u mesečnim ratama, godišnje ili jednokratno.

Ako se odlučite da plaćate u ratama, onda premiju izdvajate za 0,85  ugovorenog trajanja osiguranja. Jednostavnije rečeno, za trajanje osiguranja odnosno kredita od 20 godina, premiju plaćate dve godine kraće, dakle 18 godina.

Sa životnim osiguranjem najlakše do savršene penzije!

Zašto sklopiti Riziko životno osiguranje?

zivotno osiguranje za stembeni kredit

Već godinama je ustaljena praksa da se ova vrsta osiguranja ugovara u kombinaciji sa odobravanjem stambenog kredita u nekoj od poslovnih banaka.

Banke imaju pravo da vam prodaju polisu Životnog osiguranja za kredit. Skoro svaka od njih zastupa ovu vrstu programa neke od osiguravajućih kompanija.

Međutim, nijedna banka nema pravo da vas navede da kupite Životno osiguranje za kredit osiguravajuće kuće koju ona zastupa.

Na vama je da odlučite, raspitate se i odaberete osiguravača kog želite. Zato smo mi ovde da vam pomognemo i damo vam sve neophodne informacije.

Koja je procedura za Životno osiguranje uz kredit

zivotno osiguranje za kredit

Životno osiguranje korisnika kredita mogu da zaključe sva zdrava lica od navršene 18. do 65. godine života.

Istek osiguranja mora da bude najkasnije u kalendarskoj godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina života. Dakle, kredit za stan, sa rokom otplate od 25 godina, možete da podignete što se plaćanja Životnog osiguranja tiče, i u vašoj 50-oj godini života.

Godišnje premije su relativno niske, a osigurane sume kod ovog osiguranje zapravo prate visinu kredita kojim se zadužujete u banci.

Kako otplaćujete kredit i smanjuje vam se glavnica, tako se smanjuje i osigurana suma po Životnom osiguranju za kredit. Iznos godišnje premije ili mesečne rate, ako vam je tako lakše da plaćate, zavisi od visine kredita i njegovog trajanja.

Kada je Životno osiguranje vezano za kredit, važno je da znate proceduru koju primenjuje osiguravajuća kompanija ako se desi osigurani slučaj.

U takvoj situaciji, koliko god rata kredita da je preostalo, osigurana suma po vašoj polisi Životnog osiguranja se preusmerava u korist banke.

Ako ste želeli da se osigurate na veću sumu nego što je vaše zaduženje kod banke, onda razliku dobijaju korisnici navedeni u polisi.

Na primer, ako ste se osigurali na 100.000 evra, a u slučaju vaše smrti, prema banci ostaje dug od 60.000 evra, razliku na ravne delove dobijaju korisnici polise.

Životno osiguranje moze da bude i najbolji vid štednje.

Šta treba znati o životnom osiguranju za kredit

zivotno osiguranje za stambeni kredit

Važno je da znate da se Životno osiguranje za kredit ne sklapa isključivo i samo za stambene kredite.

Ovo osiguranje možete da priuštite sebi i ukoliko se kod banke zadužujete i po nekom drugom osnovu na određeni period. Kod ovakvih vrsta kredita banka vas ne uslovljava da imate Životno osiguranje.

I u ovom slučaju, visina premije koju plaćate zavisi od iznosa zajma i trajanje perioda otplate.

Kod životnih osiguranja za slučaj smrti važno je da znate koja su prava korisnika osiguranja. Takođe je bitno da podrobno razmislite o izboru osoba koje će biti korisnik ili korisnici  osiguranja.

Kod ove vrste Životnog osiguranja, osigurana suma može da bude i veća od vašeg zaduženja. U tom slučaju će razlika koja ostane kada se namiri banka pripasti korisnicima.

Koje vrste životnog osiguranja postoje?

Lekarski pregled je uslov za kredit

zivotno osiguranje za stambeni kredit (2)

Osigurano lice ste vi, kao neko ko je zadužen kod poslovne banke. A onaj ili oni koje odaberete za korisnike će upravljati osiguranom sumom.

Takozvano Riziko osiguranje života možete da zaključite sa ili bez lekarskog pregleda. Sve zavisi od vašeg izbora kompanije sa kojom želite da sklopite ugovor.

Ako je vaše zdravstveno stanje važan podatak za osiguravača, morate da obratite posebnu pažnju i date potpuno tačne odgovore na zdravstveni upitnik.

Ovo je vrlo bitno, jer se može desiti da, ukoliko prećutite ili netačno odgovorite na neko pitanje prilikom sklapanja polise, osiguravač ima pravo da odbije zahtev za naplatu štete. A to nikako neće biti dobro za korisnike vaše polise!

Ako imate neku nedoumicu ili nejasnoću oko ove vrste Životnog osiguranja, popunite, bez obaveza, zahtev na našoj stranici za Životno osiguranje, i dobićete potpun i adekvatan odgovor na sva vaša pitanja!

Povezani članci

Komentari na članak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *