fbpx

Koje vrste Životnog osiguranja postoje

Osiguranje života pruža ogroman broj mogućnosti i kombinacija za osiguranje, tako da svako za sebe može da pronađe određeni interes. U nastavku teksta saznajte koje vrste Životnog siguranja postoje i koja bi odgovarala baš vama.

Od momenta rođenja pa sve do kraja života, hteli mi to da priznamo ili ne, potencijalno nam prete različite opasnosti i okolnosti na koje najčešće ne možemo da utičemo.

Zbog toga Životno osiguranje, kao podrška spokojnijem i bezbrižnjem životu postoji već vekovima. O tome najbolje govore podaci o tradiciji i godinama postojanja određenih osiguravaćih kompanija.

Neke od njih su stare gotovo dva veka!

Zbog čega postoji Životno osiguranje

Dakle, odvajkada je postojala potreba da se osmisli i organzuje neka vrsta zaštite sopstvenog života od posledica samog bitisanja, a koje mogu da nanesu štetu ne samo pojedincu nego i  njegovoj porodici.

Upravo na tim temeljima je i nastalo Životno osiguranje, kao delatnost od velikog i  višestrukog značaja. Osiguravajuće kompanije u ponudi imaju širok spektar usluga u pogledu osiguranja od gotovo svih mogućih rizika.

Sa razvojem društva i ekonomije, osiguranje u moderno vreme pokriva i neke rizike kojih u prošlosti nije bilo.

Da li se Životno osiguranje isplati?

Predmet i cilj Životnog osiguranja

Ali, i pored ogromnog broja rizika, za kojima postoji objektivna potreba da se ljudi od njih osiguraju, ljudski život je i dalje predmet osiguranja koji je od neprocenjive vrednosti.

Nažalost, kod nas Životno osiguranje još nije dostiglo razinu i važnost za pojedinca, kakava postoji u drugim, razvijenijim zemljama.

Naš cilj je upravo da podignemo nivo informisanosti, svesti i interesovanja o ovoj temi, i ukažemo na njen veliki značaj u životu svakog pojedinca ili porodice.

Funkcija Životnog osiguranja

vrste zivotnog osiguranja

Vaš život ili vaše zdravlje mogu biti ugroženi štetnim događajima kada se najmanje nadate. Ono što je više nego izvesno je da na mnoge od njih ne možete da utičete.

Zato je najidealnije zaštiti se od svih mogućih štetnih događaja po vas i vašu porodicu.

Osnovna funkcija Životnog osiguranja je upravo zaštita od rizika, ali i akumulacija finansijskih sredstava koje ulažete na svoju polisu.

Pored zaštite od rizika bolesti ili povrede, nesrećnog slučaja i sličnog, vi sve vreme imate i veliku ekonomsku sigurnost.

Nju vam daje osigurana suma, koja vam je poznata odmah prilikom potpisivanja ugovora, a koja će vam biti isplaćena po njegovom isteku, uvećana za garantovanu pripisanu dobit.

Vaše pravo je nesporno i na isplatu osigurane sume, ukoliko vam se dogodi osigurani slučaj. Ako je on fatalan po vas kao osiguranika, vaša porodica, odnosno korisnici polise Životnog osiguranja, biće finansijski zbrinuti.

Koliko je sigurno Životno osiguranje?

Shvatite Životno osiguranje kao ugovor kojim se osiguravajuća kompanija obavezuje da će, u skladu sa naplaćenim premijama, isplatiti osiguranom licu određenu sumu novca u slučaju smrti ili za slučaj doživljenja.

Zadovoljstvo svakog klijenta koji ima polisu Životnog osiguranja je dvostruko. Njom je prvenstveno osigurao i zbrinuo sebe od neželjenih događaja.

Sa druge strane, ako do njih i dođe, obezbedio je porodicu koja ostaje iza njega. Budimo iskreni, koliko je onih koji ne razmišljaju na ovaj način?

Koliko vas ne bi želelo da porodica koja, sticajem nesrećnih okolnosti ostane bez svog glavnog člana, ostatak života proživi nesigurno i nesrećno?

Verujte, praksa i iskustvo pokazuju da je sve manje klijenata kojima ovo nisu najvažniji razlozi za kupovinu polise Životnog osiguranja.

Ko garantuje isplatu Životnog osiguranja?

Najzastupljenije vrste Životnog osiguranja

vrste zivotnog osiguranja

Osiguravajuće kompanije u ponudi imaju široku paletu programa Životnog osiguranja, a najzastupljenije i najtraženije je takozvano Mešovito osiguranje.

Štednja i sigurnost

Za ovu vrstu Životnog osiguranja je karakteristično da osiguravajuća kuća, kod koje imate polisu, osiguranu sumu isplaćuje za slučaj smrti, kao i za doživljenje.

Ovo je najbolja kombinacija štednje i osiguranja života.

Po ovom programu, na njegovom isteku, osiguravač vam isplaćuje osiguranu sumu. Jednokratno ili kroz rentu, koja može biti vremenski ograničena ili doživotna, a o čemu vi odlučujete.

Pored štednje, mešovito osiguranje života pruža i značajnu finansijsku zaštitu porodici osiguranika u slučaju nezgode.

Kako se osigurati od nesrećnog slučaja – nezgode?

Štednja i zdravlje

Životno osiguranje sa pokrićem teških bolesti je namenjeno svima koji na vreme misle o svojoj budućnosti, zdravlju i svojim najbližima.

Pored osiguranja života za slučaj smrti, ovaj program pruža pokriće i za slučaj nastanka više teških bolesti među kojima su srčani udar, karcinom, moždani udar, bolesti bubrega itd.

Ovaj program Životnog osiguranja je namenjen za sve one klijente koji žele idealnu kombinaciju dobre štednje uz osiguranje zdravlja.

Štednja za decu kroz Životno osiguranje

vrste zivotnog osiguranja

Štednja za decu kroz polisu Životnog osiguranja, koja će u budućnosti detetu obezbediti kvalitetno školovanje, jedan je od vrlo traženih programa.

Ulaganje sa ovim ciljem i u korist dece, kod nekih osiguravajućih kompanija je uređeno tako, da ugovori ističu do detetove 18-te ili 20-te godine.

Taman na vreme za početak akademskog obrazovanja ili ostvarivanje nekih drugih ambicija i planova.

Životno osiguranje u slučaju smrti

Riziko osiguranje života daje finansijsku zaštitu u slučaju smrti osiguranika, jer se korisinicima navedenim u polisi, isplaćuje osigurana suma.

Velika prednost ovog programa su vrlo niske godišnje premije, a visoke osigurane sume, kao i mogućnost zaključivanja ugovora u trajanju od jedne do 20 godina.

Pošto se odnosi samo na slučaj smrti, ne može da služi u svrhu štednje.

Odnosi se, kako na prirodnu smrt, tako i iz nezgode ili bolesti.

Često se koristi i za osiguranje kredita za stan, gde u slučaju smrti osiguravajuća kuća isplaćuje kredit.

Šta još polisu Životnog osiguranja čini interesantnom

vrste zivotnog osiguranja

Ukoliko sticajem okolnosti više ne možete ili ne želite da plaćate premiju, imate pravo na prekid ugovora posle najmanje dve uplaćene godišnje premije.

U tom slučaju vam se vraća deo uplaćenih premija, odnosno otkupna vrednost polise Životnog osiguranja u momentu raskida ugovora na zahtev klijenta.

Iz sličnih razloga, dakle ako ne možete ili ne želite više da plaćate godišnju premiju, ali nećete da raskidate ugovor, vaša polisa Životnog osiguranja se kapitalizuje.

Jednostavnije rečeno, sve do tada uplaćene premije su na vašoj polisi i na njih će se, do isteka ugovora, svake godine pripisivati dobit.

Kako do privatne penzije kroz Životno osiguranje?

Otkup poslise Životnog osiguranja

Ako niste znali, svoju polisu Životnog osiguranje možete da date i u zalog. Kod većine poslovnih banaka po tom osnovu možete dobiti kredit koji vam je potreban, a polisa Životnog osiguranja vam je jemstvo.

Poslednja, ali svakako ne i najmanje važna prednost polise Životnog osiguranja je dobijanje avansa.

Kada vam je potreban novac, a ne želite da se zadužujete kod banke ili prijatelja, možete da pozajmite sredstva sa svoje polise Životnog osiguranja.

Na raspolaganju vam je 90% od otkupne vrednosti polise u momentu pozajmice.

Avans možete da vratite u roku od godinu dana, sa kamatom koja je daleko niža od bankarskih.

Čuveni Bendžamin Frenklin je jednom davno rekao:”Zaista je neobično da ljudi osiguravaju svoje kuće, automobile i druge stvari, a oklevaju u osiguravanju svog života. Život je sigurno najvredniji od svega, a stalno postoji opasnost da ga izgube.”

Dakle, ne oklevajte, već pronađite za sebe najiteresantniji program Životnog osiguranja!

Za sva dodatna pitanja i konkretne ponude možete da, bez obaveze, popunite zahtev na našoj stranici za Životno osiguranje, i dobićete brz, potpun i adekvatan odgovor na sva vaša pitanja!

Saznajte koje su još prednosti i zašto je dobro imati Životno osiguranje!

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *