fbpx

Životno osiguranje u Srbiji – iskustva i cene

Saznajte da li se isplati životno osiguranje u Srbiji, da li je to dobra investicija i da li se treba odricati nekih svojih zadovoljstava? Ovde možete saznati o savetima, iskustvima i cenama osiguranja.

Životno osiguranje u Srbiji

Od tabu teme i luksuza do nužne potrebe i neizostavne lične i porodične sigurnosti, ukratko bi mogao da glasi put razvoja životnog osiguranja u Srbiji.

Do pre dvadesetak godina samo su retki sebi želeli da priušte polisu životnog osiguranja, oslobođeni predrasuda, svesni da je na zapadu to sastavni deo života vekovima.

Osamdesetih i devedestih godina prošlog veka osiguranici su odlazili iz Srbije kako bi sebi uplaćivali premije za životno osiguranje. Odlazili su u Austriju, Nemačku ili Italiju.

Pre petnaestak godina su dosle inostrane osiguravajuće kompanije na srpsko trzište. Građanima Srbije je ovo osiguranje je već postalo prihvatljivije i značajno poznatije.

Prema zvaničnoj statistici do sada tek oko 10 posto građana plaća sebi polisu živtnog osiguranja.

Oni koji su pre 25 godina polise plaćali van Srbije sada su doživeli istek svog osiguranja i uživaju u blagodetima ušteđevine.

Ima i onih koji su za vreme trajanja osiguranja doživeli nezgodu ili nesreću pa su na taj način osetili prihod. Tj. dobrobit osiguranja.

Šta je životno osiguranje?

Najjednostavije rečeno životno osiguranje je najzastupljeniji oblik štednje u svim razvijenim zemljama.

Kod nas još uvek samo mali broj građana ima polisu, a razlog za to su niska i neredovna primanja, ali i velika neobaveštenost o ovoj temi.

Postoji više vrsta životnog osiguranja, a osiguranik sam bira ono koje mu najviše odgovara.

Ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik sam određuje i visinu iznosa godišnje premije koju želi da plaća.

Matematika je krajnje jednostavna – što je osigurano lice mlađe to je osigurana suma viša, i obratno.

Suština životnog osiguranja je i u tome što osiguravajuća kuća na sebe preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ugovorenu sumu novca u slučaju nastanka nepredviđenog događaja. Tako funkcioniše i životno osiguranje u Srbiji.

Životno osiguranje se kupuje i kao dodatak penziji, koja je uvek manja od zarade tokom radnog staža.

Polisa je savršena i ukoliko nastanu smrt ili teška bolest i kada je nosilac prihoda u porodici onemogućen da zarađuje, što značajno ugrožava standard svih njenih članova.

Polisom životnog osiguranja mogu se rešavati i neka druga značajna porodična pitanja kao što su kupovina stana, auta, školovanje dece ili bilo koja druga namena.

Životno osiguranje – iskustva

Životno osiguranje, sa garantovanom dobiti, dobra je investicija, budući da s njom dobijate sigurnost i zaštitu od rizika. Garantovana dobit, između ostalog, zavisi i od visine vašeg uloga, tako da je zaključak jednostavan, životno osiguranje se i te kako isplati!

Najpopularnije životno osiguranje predstavlja kombinaciju osiguranja i štednje, zato što se ugovor odnosi i na osigurani slučaj smrti osiguranika i doživljenje. To znači da su premije koje se uplaćuju zapravo vrsta štednje.

Kada istekne polisa, novac koji je uplaćivan biće isplaćen osiguraniku uz dobit. Osiguravači imaju obavezu da, ukoliko se dogodi nesrećni slučaj, korisnicima polise isplate osiguranu sumu.

U nekim programima osigurana suma koja se isplaćuje korisniku može da bude i dvostruka.

Što se tiče životnog osiguranja, iskustva odgovornih i samosvesnih osiguranika su više nego dobra.

Svaki osiguranik koji je za vreme trajanja njegove polise godišnju premiju plaćao na vreme, po njenom isteku bio je zadovoljan isplaćenom premijom i dobiti koju je ostvario za vreme dok je štedeo i bio osiguran.

Takođe, svaki osiguranik koji je uz štednju imao i neko od dopunskih osiguranja i za vreme trajanja polise doživeo nezgodu ili povredu, uvideo je njen značaj u takvim situacijama.

Osiguravajuća kuća je u takvim slučajevima u skladu sa ugovorom obavezna da isplati određene sume novca svom osiguraniku za lečenje, nastali invaliditet ili korisnicima ukoliko osiguranik doživi smrt usled nezgode.

Brojni su primeri iskreno zadovoljnih osiguranika, koji životno osiguranje i iskustva na svojoj koži iskreno pokele.

Negativne komentare o životnom osiguranju možete da čujete samo od onih koji svoje obaveze nisu ispunjavali na vreme ili do kraja trajanja polise.

Životno osiguranje – cena

Pre nego što nepromišljeno ubedite sebe kako već imate mnogo mesečnih troškova, i kako ne možete još da priuštite i Životno osiguranje, morate imati u vidu neke bitne informacije.

Osiguravajuće kuće u Srbiji u svojoj ponudi imaju polise životnog osiguranja koje mogu da vas koštaju svega 40 evra mesečno.

Za ovakvo ulaganje, u skladu sa vašim prihodima i rashodima, možete da uštedite na mnogo načina.

Na vama je da dobro promislite o tome kako i čega sve možete da se odreknete tj. Da ne narušite svoje dosadašnje navike i potrebe.

Većina osiguravajućih kuća u Srbiji, u svojoj ponudi ima takozvano mešovito Životno osiguranje. To osiguranje se ugovara na duži vremenski period, npr. 25 godina.

Prilikom sklapanja ugovora, određuje se osigurana suma koju će osiguranik moći da podigne na isteku ugovora.

Ovaj iznos je zbir mesečnih premija koje je uplaćivao ugovarač životnog osiguranja uvećan za pripisanu dobit.

Razlika između uplaćenih mesečnih premija i osigurane sume nije nimalo zanemarljiva.

Svaki osiguranik ima pravo na određeni deo dobiti koji osiguravajaća kuća ostvari u jednoj poslovnoj godini. Visina tog udela se određuje procentualno i zavisi od toga koliku premiju ugovarač polise plaća.

Jednostavno rečeno, što je viša premija kroz osiguranje, to je veći udeo u dobiti.

Ako hoćete da saznate koliko košta životno osiguranje u Srbiji, možete popuniti formular bez obaveze.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *