fbpx

Životno osiguranje kod Wiener osiguranja

Saznajte šta nudi ovo životno osiguranje. Koji su ciljevi, saveti i iskustva Winer osiguranja, od čega zavsi cena životnog osiguranja i koliku Vam sigurnost nudi ova osiguravajuća kuća?

Jedna od osiguravajućih kuća koja na srpskom tržišti postoji možda i najduže je austrijsko Wiener stadtische osiguranje.

Kompanija je nastala pre skoro dva veka u Beču. Tada se grupa pametnih ljudi dosetila da osmisli osiguranje zbog sigurnijeg i lagodnijeg života. Ali i da obezbedi svoje potomstvo i imovinu od neželjenih situacija.

Wiener osiguranje je na ovdašnjem tržištu punih 14 godina. Srbija je samo deo mreže koja obuhvata 25 zemalja i više miliona zadovoljnih klijenata.

Misija ove osiguravajuće kuće je, da razvija kulturu osiguranja i pruža usluge čiji kvalitet odgovara savremenim evropskim standardima poslovanja. Svi njihovi proizvodi, posebno u oblasti životnog osiguranja, potpuno su prilagođeni tržištu i ekonomskim uslovima u našoj zemlji.

Ciljevi i poslovna politika

Wiener osiguranje u Srbiji, sa sedištem u Beogradu, deo je vodeće austrijske osiguravajuće kompanije Vienna Insurance Group. Grupa posluje u 25 zemalja, ima preko 25 hiljada zaposlenih i tokom prošle godine grupacija je zabeležila 9 milijardi evra premije.

Ova osiguravajuća kompanija je na ovdašnje tržište donela potvrđen kvalitet i  sigurnost ulaganja, a polise životnog osiguranja klijentima nude preko ovlašćenih zastupnika. Uz njihovu pomoć i stručnost Wiener je uspeo da stvori i razvije kulturu osiguranja i pružanje usluga čiji kvalitet odgovara savremenim evropskim standardima poslovanja.

Godinama se trude, da osluškujući tržište i potrebe klijenata, razviju proizvode koji su u skladu sa konceptom modernog osiguranja. Kominukacija sa klijentima preko zastupnika za prodaju životnog osiguranja iz godine u godinu daje sve bolje rezultate i sve više zadovoljnih klijenata.

Sigurnost uloženog novca u polisu

U skladu sa visokim standardima zaštite svojih klijenata, Wiener osiguranje sprovodi ozbiljnu politiku reosiguranja. Posvećuje veliku pažnju zaštiti od rizika i preuzetih obaveza prema klijentima.

Na ovaj način kompanija se trudi da svojim klijentima obezbedi dodatnu zaštitu i sigurnost.

Wiener posluje u sistemu sa sopstvenom reosiguravajućom kompanijom, koja je garant svih uloga klijenata. Bez obzira na njihovu visinu ili period trajanja polise životnog osiguranja. To znači da je novac koji klijent uplaćuje na svoju polisu životnog osiguranja uvek siguran i ganatovana mu je isplata osigurane sume.

Glavna poslovna misija ove kompanije je da obezbedi finansijsku sigurnost klijenata kroz proizvode osiguranja po najvišim standardima. Naravno koji odgovaraju potrebama i zahtevima  osiguranika.

Iako zbog lošeg iskustva u prošlosti, prema mišljenju mnogih, živimo u ekonomski nestabilnoj zemlji. Postojanje reosiguranja skida svaku sumnju sa mogućnosti da ulozi klijenata budu nesigurni.

Pored Narodne banke Srbije i reosiguranje garantuje sigurnost uloženog novca. To je informaciju koju klijenti na početku razgovora dobijaju od ovlašćenih zastupnika za životno osiguranje.

Svaka kompanija, pa i Wiener osiguranje, teži da bude lider na srpskom tržištu osiguranja. Ova ambicija motiviše i zastupnike za životno osiguranje da stalno doprinose tom cilju, a sve u funkciji dobrobiti klijenata.

Za svaku ozbiljnu kuću kredibilitet i integritet su prioritetni ciljevi i zato svaki zastupnik za životno osiguranje nosi ličnu odgovornost u komunikaciji sa klijentima u svakodnevnom radu.

Od čega zavisi cena životnog osiguranja

Cena životnog osiguranja, pre svega, zavisi od pristupnih godina, klijentove odluke koliko novca želi da ulaže u polisu, ali i od zdravstvenog stanja osiguranika u momentu sklapanja ugovora. Ovo su osnovni parametri od kojih najviše zavisi cena životnog osiguranja.

U ovom segmentu, koji utiče na cenu životnog osiguranja. Osnovno je da znate da je jako važno da ugovor sebi priuštite što mlađi. Tada ste, po osiguravača sa kojim ga sklapate, najmanje rizični da će Vam se za vreme trajanja uguvorenih elemenata polise životnog osiguranja dogoditi neki od osiguranih slučajeva.

Prednost kupovine polise životnog osiguranja u mlađim godinama je i u tome što se ugovor može napraviti na maksimalnu dužinu trajanja. To ostavlja prostor da po njegovom isteku. Kada recimo klijent ima 50 godina starosti, sebi može da priušti još jednu polisu u trajanju od 15 godina, odnosno do odlaska u penziju.

Pošto smo utvrdili da je po klijenta najbolje da polisu životnog osiguranja sebi obezbedi dok je mlad. Trenutak je da tu činjenicu potkrepimo primerom. Kako cena koštanja polise zavisi od pristunih godina pokazuju sledeće uporedne tabele.

Pol/starostMuškarac/25 godinaŽena/25 godina
Godišnja premija500 evra500 evra
Mesečno plaćanje41.66 evra41.66 evra
Trajanje ugovora25 godina25 godina
Ukupno oložena premija12.500 evra12.500 evra
Osigurana suma14.088.70 evra14.288.35 evra

 

Pol/starostMuškarac/50 godinaŽena/50 godina
Godišnja premija500 evra500 evra
Mesečno plaćanje41.66 evra41.66 evra
Trajanje ugovora25 godina25 godina
Ukupno uložena premija12.500 evra12.500 evra
Osigurana suma11.102.10 evra12.575.45 evra

 

U oba navedena primera se podrazumeva da će osigurana suma biti uvećana za pripisanu dobit na isteku polise.

Ono što svakako upada u oči je poprilična razlika u osiguranim sumama u zavisnosti od pristupnih godina klijenta prilikom potpisivanja ugovora.

Evidentno je da će klijent od 25 godina i od 50 godina, za isti period trajanja polise uložiti identičnu svotu novca. Ono u čemu je drastična razlika je visina osigurane sume koja će osiguraniku biti isplaćena na isteku polise životnog osiguranja. Ta disproporcija nije zanemarljiva, jer se meri hiljadama evra.

Wiener osiguranje – iskustva

Životno osiguranje, sa garantovanom dobiti, dobra je investicija, budući da s njom dobijate sigurnost i zaštitu od rizika.

Garantovana dobit, između ostalog, zavisi i od visine vašeg uloga, tako da se životno osiguranje isplati. Mnogo je zadovoljnih klijenata proteklih desetak godina. A posebno prošle i ove godine, koji su podigli svoj novac po isteku polise ili korisno potrošili isplaćenu naknadu po nekom od dopunskih osiguranja.

Najvrednije informacije o vrstama životnog osiguranja možete dobiti od vašeg ličnog zastupnika.

Važno je da znate da životno osiguranje predstavlja kombinaciju osiguranja i štednje. To je zato što se ugovor odnosi i na osigurani slučaj smrti osiguranika i doživljenje.

To znači da su premije koje se uplaćuju zapravo vrsta štednje. Upravo zbog toga je životno osiguranje isplativo.

Kada istekne polisa, novac koji je uplaćivan biće isplaćen osiguraniku uz dobit. Mnogo je zadovoljnih klijenata koji se doovog trenutka na svoj račun po isteku trajanja polise dobili ugvorom određen osiguranu sumu.

Kada je o ovoj temi reč, za početak obavezno pročitajte uslove o stupanju u osiguranje, pre nego što potpišete ugovor.

Postoje opšti i dopunski uslovi i za sve što Vam možda nije najjasnije, pitajte zastupnika. Obavezno potpuno iskreno i tačno odgovorite na sva pitanja koja Vam postavi zastupnik.

Ukoliko nešto prećutite ili netačno odgovorite snosite rizik da vremenom postanete deo nezadovoljne manjine.

Budite iskreni pre svega prema sebi. Samo u tom slučaju možete biti sigurni da će Vas osiguravajuća kompanija ispoštovati u skladu sa ugovorom.

Ovde možete, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze, popuniti formu i saznati koliko bi koštala Vaša polisa za Životno osiguranje.

Ovaj članak ima edukativni karakter.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *