fbpx

Životno osiguranje – prevara ili ne?

U ovom tekstu saznajte da li postoje prevare u životnom osiguranju, koje su istine i zablude o životnom osiguranju i osiguravajućim kućama. Šta je osiguranik dužan da uradi pre potpisivanja ugovora, šta ako prećuti nešto što je jako važno?

Brojna su zanimanja koja se od davnina pa sve do danas zasnivaju na obmani i prevari. Gatare proriču budućnost, nadrilekari “leče” bolesti, mađioničari proizvode iluziju, političari obećavaju bolji život.

Prevara nije prevara ako ljudi žele da budu prevareni. Skeptici, pesimisti i nedovoljno upućeni bez jakih argumenata daju sebi za pravo da tvrde da je životno osiguranje prevara.

Na vama je da, čitajući ovaj tekst sagledate činjenice, dobro se informišete i potom formirate stav o ovoj temi. Ono što sa sigurnošću možemo da tvrdimo je da ne možete biti prevareni ukoliko to sami ne dozvolite ili tome ne doprinesete.

Prevare u životnom osiguranju

Kada vam u nekom neformalnom razgovoru, prijatelj ili kolega s posla, spomene prevare u životnom osiguranju sigurno je da se uvek čuje samo jedna strana priče.

Da Ii ste ikada došli do informacije da je neko kao prevaranta označio ugovarača, osiguranika ili korisnika polise životnog osiguranja? Jedino u američkim filmovima.

U Srbiji se kao izvršilac prevara u životnom osiguranju uvek označava osiguravajuća kompanija. Bez da se argumentovano i sa potpuno tačnim informacijama i dokažu takve tvrdnje.

Najveći broj osiguravajućih kuća koje postoje već decenijama u našoj zemlji su inostrane, a neke od njih postoje više od 100 godina.

Sve uspešno posluju u zemljama u kojima su osnovane, kao i u državama gde imaju svoja predstavništva, jer se poslovna politika zasniva na strogim ekonomskim i pravnim načelima.

Svaka od njih iza sebe obavezno ima nacionalnu banku i reosiguravajuću kompaniju, koje garantuju sigurnost klijentovog uloženog novca i isplatu osigurane sume po isteku polise.

Jedna činjenica bi trebalo da bude jasna svima. Svako ko ima životno osiguranje i pomisli da prevari osiguravača, prevariće zapravo sebe, jer šta god loše da uradi prekršiće ugovor koji je potisao i sa kojim je saglasan.

Potpisivanje ugovora o životnom osiguranju

U polisama životnog osiguranja ništa ne piše malim slovima ili između redova. Oni su vrlo jasni i precizni.

Kod većine osiguravajućih kuća prilikom potpisivanja ugovora ugovarač, odnosno osiguranik, dužan je da iskreno i apsolutno tačno odgovori na neka pitanja. Ta pitanja se, pre svega, tiču njegovog zdravstvenog stanja.

Osiguravajuća kompanija na sebe preuzima rizik da nekoga osigura i garantuje mu isplatu osigurane sume. Pa je zato osiguranik dužan da bude iskren.

U suprotnom, ukoliko se vremenom ispostavi da je dat netačan ili delimično tačan odgovor na neko pitanje, ugovorom je precizirano šta se dešava u takvim situacijama.

U tom slučaju nije osiguravajuća kuća prevarila osiguranika nego je on varao samog sebe dajući netačne odgovore.

Najčešće što čujete, kada se spomene prevara u živontom osiguranju, je da osiguravač klijentu nije isplatio adekvatnu sumu novca za osigurani slučaj.

Iskustvo govori da najveći broj ugovarača osiguranja ili ne zna šta sve njihova polisa životnog osiguranja sadrži. Odnosno od čega i na koje sume su osigurani, ili te podatke vremenom zaborave.

Nema potrebe da se bilo kome desi nešto slično. Svaki osiguranik poseduje primerak ugovora koji je potpisao sa osiguravajućom kompanijom i u njemu sve piše. Takođe, osiguranik ima svoj primerak polise.

U tom primerku su takođe vrlo precizno navedeni njeno trajanje, iznosi osiguranih suma, dopunska osiguranja I pokrića po istim.

Prevare osiguravajućih kuća

Kao prevarene od strane osiguravajućih kuća najčešće ćete sresti neiskrene i neobaveštene klijente.

Mnogi od njih će se žaliti da po polisi životnog osiguranja nisu dovoljno isplaćeni u slučaju nezgode ili invaliditeta.

Međutim, istina je drugačija, jer se invaliditet isplaćuje kao procenat od ugovorene osigurane sume po tom dopunskom osiguranju.

Primera radi, ako ste sebe osigurali na 10.000 evra i doživeli saobraćajnu nezgodu i kao posledicu imali prelom ruke. A niste vi izazvali udes i bili pod dejstvom alkohola ili opijata. Osiguravač će vam na osnovu procene vaše povrede isplatiti procenat od osigurane sume.

Dakle, ako je zadobijena povreda u navedenim okolnostima uzrokovala invaliditet u iznosu od 5%, vi ćete kao osiguranik dobiti 500€.

Ukoliko se utvrdi da je događaj nastao vašom krivicom, nećete dobiti nikakvo obeštećenje, što je u skladu sa ugovorom koji ste potpisali.

Ovo kao prevaru osiguravajućih kuća najčešće navode klijenti koji žele da sakriju da su prilikom udesa bili pod dejstvom alkohola i tako sebe žele da zaštite od sramote, pa svu krivicu svaljuju na osiguranje.

U najčešće prevare osiguravajućih kuća spadaju i one priče u kojima klijent tvrdi da je redovno plaćao premiju, a da mu je polisa “propala”.

To je potpuno nemoguće. Osim ukoliko je klijent prestao da plaća premiju u vremenskom periodu u kom je morao da je plaća, najčešće dve ili tri godine od početka osiguranja.

Samo u tom slučaju, i kada klijent sačeka istek osiguranja, njegova polisa ima svoju vrednost. Ta vrednost je srazmerna uplaćenim premijama i pripisanoj dobiti.

Priče o prevarama osiguravajućih kuća

U prevare osiguravajućih kuća možemo da uvrstimo i one netačne priče. Priče o astronomskim iznosima ili procentima pripisane dobiti za vreme trajanje životnog osiguranja.

Neki klijenti tvrde da su im agenti za životno osiguranje rekli da ih očekuje dobit na isteku osiguranja od 40-50% na uloženi novac.

To je potpuno netačno i  nemoguće. Svako ko se iole razume u ekonomiju I tržište novca zna da dobit ne može biti veća od 1-2% na godišnjem nivou.

Kako se zaštiti od prevare osiguravajuće kuće

Postoji mnogo načina da se zaštitite od bilo kakve prevare u životu, a ne samo od prevare osiguravajuće kuće.

Kada je o ovoj temi reč, obavezno pročitajte uslove o stupanju u osiguranje, koje dobijate pre nego što potpišete ugovor. Postoje opšti i dopunski uslovi i za sve što vam možda nije najjasnije. Pitajte agenta s kojim razgovarate o životnom osiguranju.

Obavezno potpuno iskreno i tačno odgovorite na sva pitanja iz upitnika o vašem zdravstvenom stanju.

Ukoliko nešto prećutite ili netačno odgovorite snosite rizik da vremenom postanete deo nezadovoljne manjine. Budite iskreni pre svega prema sebi, jer samo u tom slučaju možete biti sigurni da će vas osiguravajuća kompanija ispoštovati.

Upamtite da se celokupna osigurana suma za slučaj smrti usled nezgode isplaćuje korisniku osiguranja. I tako ćete svoje najbliže zaštititi od prevare osiguravajuće kuće.

Jer, ako vam se desi prirodna smrt, vaša deca, ukoliko su korisnici polise, dobiće samo do tog momenta uplaćene premije i pripisanu dobit, što je manji iznos od onog za smrt usled nezgode.

Obavezno recite supružniku i deci da imate polisu životnog osiguranja. I tako ih zaštitite od prevare osiguravajuće kuće. Ukoliko se vama nešto dogodi, a oni ne znaju da imate polisu, posle određenog vremena, koje je precizira o ugovoru, oni gube pravo da zahtevaju bilo kakvu isplatu iz osiguranja.

Istine i zablude o životnom osiguranju

Postoje i postojaće brojne istine i zablude o životnom osiguranju. Pokušali smo, i nadamo se u tome uspeli, da pobrojimo neke najvažnije.

Istina je da ste kao osiguranik dužni da redovno plaćate premiju osiguranja. Vaša obaveza je da pažljivo pročitate uslove i ugovor koji potpisujete sa osiguravajućom kompanijom.

Istina je da ćete po isteku polise sigurno dobiti osiguranu sumu, samo ukoliko ste potpuno ispoštovali svoj deo ugovora.

Zabluda je da vam osiguravač neće isplatiti ono što je ugovorom sa vama definisao.

Takođe, netačno je da ćete iz nekog neopravdanog razloga dobiti manje novca nego što piše u vašoj polisi životnog osiguranja.

U istine i zablude o životnom osiguranju možemo da pobrojimo još mnogo toga.

Najvažnije je da ste iskreni, da imate poverenja u osiguravajuću kompaniju i pozitivna iskustva brojnih klijenata koji su ispoštovali svaku stavku ugovora i dočekali istek osiguranja. A takvih je, verujte, iz godine u godinu sve više.

I dobro razmislite o sledećem: ko vas je više puta prevario u životu nego što ste vi sami sebe?

Za sva dodatna pitanja i konkretne ponude oko štednje kroz polisu Životnog osiguranja, možete da, bez obaveze, popunite zahtev za izračun polise Životnog osiguranja, i dobićete brz, potpun i adekvatan odgovor na sva vaša pitanja!

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *