fbpx

Uz životno osiguranje sada su pokrivene i hirurške intervencije

Šta je potrebno za naplatu osiguranja posle operacije? Saznajte kako da sebi obezbedite dodatnu zdravstvenu zaštitu kroz polisu Životnog osiguranja u koju možete da uključite dopunsko osiguranje od mnogobrojnih hirurških intervencija.

Želite da na najbolji mogući način zaštitite svoje zdravlje i razmišljate kako to možete da uradite?

U skladu sa sve većim potrebama klijenata, osiguravajuće kuće su od nedavno obogatile svoju ponudu novim dopunskim osiguranjem.

Uz Životno osiguranje sada imamo opciju hiruške intervencije.

Kroz polisu Životnog osiguranja možete da pokrijete troškove za više različitih hirurških intervencija – operacija usled bolesti ili nezgode.

Od čega zavisi cena Životnog osiguranja?

Šta obuhvata osiguranje od hirurških intervencija?

posisa sa hiruskom intervencijom

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode.

Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period.

Ako se za vreme trajanja osiguranja, koje može da bude ugovoreno na isti vremenski perod kao i polisa Životnog osiguranja, ili kraće, dogodi više od jedne hirurške intervencije, novčana naknada se isplaćuje za svaku od njih ponaosob, do maksimalne visine ugovorene osigurane sume koju ste sami odredili.

Važno je da znate da ovo dopunsko osiguranje možete da ugovorite bez obzira na status u obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Kao mera zaštite, ova vrsta osiguranja pruža vam mogućnost da budete odgovorni prema sebi i drugima. Da na savestan način upravljate svojim životom i zdravljem, koje je svima najvažnje.

Zaključivanjem ugovora o Životnom osiguranju, sa uključenim dopunskim osiguranjem za slučaj hirurških intervencija, sebi ćete omogućiti ostvarivanje novčane naknade koje nisu obuhvaćene pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i to za mnogobrojne slučajeve.

Kako se Osigurati od Nesrećnog Slučaja?

Naplata osiguranja posle operacije?

insurance claim for on desk in office showing risk concept

Važno je da znate da iznos premije osiguranja koju plaćate zavisi od načina ugovaranja, ugovorenih rizika osiguranja, izabranih osiguranih suma na koje se zaključuje osiguranje. Kao i drugih parametara koje utvrđuje osiguravač.

Šta ukoliko vam se dogodi takozvani osigurani slučaj? Kada vam lekari utvrde postojanje teže bolesti, ili je izvedena neka hirurška intervencija?

Potrebno je podneti prijavu.

Po izlasku iz bolnice osiguravajućoj kući podnosite prijavu na obrascu osiguravača i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. (kući sa kojom imate zaključenu polisu Životnog osiguranja)

Nju najčešće čine otpusna lista, specijalistički izveštaji i druga neophodna medicinska dokumentacija kojom dokazujete pravo na isplatu ugovorene naknade.

Kod većine osiguravajućih kompanija dopunsko osiguranje od hirurških intervencija omogućava finansijsko pokriće od nekoliko stotina mogućih operacija i hirurških zahvata kojima možete da budete podvrgnuti zbog bolesti ili nezgode.

Kroz dobar paket, koji je sastavni deo polise Životnog osiguranja, sebe možete da obezbedite u slučajevima kao što su jednostruki ili višestruki bajpas, zamena srčanog zaliska, ugradnja stenta, brojne operacije abdomena, žučne kese, dvanaestopalačnog creva, slepog creva, pankreasa, jetre, bubrega, ili ortopedskih zahvata na kolenu, kukovima (ugradnja proteza), operacije malignih tumora i brojne druge intervencije.

Jednostavnije rečeno, sve potencijalne operacije i intervencije, detaljno su podeljene po hiruškim granama, prema ljudskoj anatomiji i mogućim bolestima.

Saznajte šta sadrži Osiguranje za slučaj nastanka teže bolesti!

Odnos premije i osigurane sume

premija zivotnog osiguranja
odnos premije i osigurane sume

Razlozi su vam sigurno dobro poznati. Žene su u tom životnom razdoblju podložnije brojnim ginekološkim, hormonskim i nekim drugim poremećajimai oboljenjima.
Iz navedenog primera vidite da su žene u četrdesetim rizičnije od muškaraca istih godina.

U nekim poznijim godinama, muška populacija je rizičnija, pa je tada i godišnja premija za njih skuplja.

Jednostavan zaključak je da se od hirurških intervencija treba osigurati što ranije.

Samo jedan od primera koji to i podkrepljuje je da je ovim dopunskim osiguranjem obuhvaćen i carski rez kao način porođaja.

Procenat obeštećenja, u programima nekih osiguravajućih kuća, u ovom slučaju je 10% od osigurane sume. Što bi u gore navedenom primeru, sa osiguranom sumom od 5.000 evra, bilo 500 evra.

Vrlo čest primer u praksi, kod muškaraca u četrdesetim, su hirurške intervencije na srcu, zbog sve većeg broja obolelih od kardiovaskularnih bolesti.

Ukoliko vam bude potrebna ugradnja stenta ili bajpasa, novčana naknada posle operacije iznosi 80% od osigurane sume. Odnosno kroz već naveden primer, dobili biste 4.000 evra.

Jasno vam je da iznos naknade iz osiguranja zavisi od ugovorene osigurane sume za paket hirurških intervencija, kao sastavni deo polise Životnog osiguranja, u koji spada realizovana hirurška intervencija.

Visinu osigurane sume određujete sami. Dakle svojevoljno procenjujete maksimalnu sumu od koje vam se procentualno isplaćuje novčana naknada posle izvedene intervencije.

Osiguravajuće kuće imaju obavezu da ugovorenu novčanu naknadu osiguraniku isplate najkasnije u roku od 14 dana.

Ko garantuje isplatu Životnog osiguranja?

Bezbrižan oporavak posle operacije

Portrait of cheerful mature woman smiling while embracing man outdoors

Nastanak bolesti u većini slučajeva nismo u mogućnosi da predupredimo. Ako je jedino i najbolje rešenje za ozdravljenje operacija, idealno je da sebe obezbedite ovom vrstom dopunskog osiguranja kroz polisu Životnog osiguranja.

Posledice bolesti ili nezgode ublažiće i sanirati medicinska struka, a vi nakon toga možete spokojno da se oporavljate i ne razmišljate da li možete sebi da priuštite odlazak na rehabilitaciju.

Ili, recimo, neke lekove i suplemente koji će oporavak učiniti maksimalno uspešnim.

Za sva dodatna pitanja i konkretne ponude oko ovog  dopunskog osiguranja, možete da pitate ili bez obaveze popunite zahtev na našoj stranici za Životno osiguranje, i dobićete brz, potpun i adekvatan odgovor na sva vaša pitanja!

Saznajte koje su još prednosti i zašto je dobro imati Životno osiguranje!

Koje vrste Životnog osiguranja postoje?

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *